Translate

maandag 16 maart 2020


Waarom wordt Mirror Trading International MTI een kans genoemd?


16 maart 2020

De definitie van een kans is ‘een tijd of een reeks omstandigheden die het mogelijk maakt om iets te doen’. ‘Welke kans heeft MTI jou gegeven?’ vraag je je misschien af. Het antwoord is eenvoudig, maar laat me eerst wat van mijn achtergrond delen. Ik heb ​als installateur ruim 45 jaar als zelfstandige in de bouw gewerkt. ​Het was niet altijd makkelijk mede omdat ik vaak een andere kijk had op de werkzaamheden. Vroeger leerde je ook niet over financiële zaken b.v. een pensioen opbouwen.

Mirror Trading International heeft me de mogelijkheid gegeven om te investeren, dingen op tijd te betalen, dingen af te betalen en te sparen. Dat is de kans die MTI elk lid biedt en beginnen als investeerder is altijd een stap in de goede richting.

Voor mij is het daar niet gebleven. Ik was geïnteresseerd in het bereiken van financieel succes en financieel vrij worden. Dit was toen ik me realiseerde wat het optionele Affiliatie-programma voor mij kon doen.

Zig Ziglar staat bekend om het volgende citaat ‘Je kunt alles hebben wat je wilt in het leven als je genoeg mensen helpt te krijgen wat ze willen.’

Wat willen mensen? Ze willen veel dingen, maar in de moeilijke economische omgeving van vandaag, en zoals ik al heb aangegeven dat ik mijn leven al als voorbeeld heb gebruikt, is er één ding dat we allemaal nodig hebben, en dat is geld.

Als je een belegger in MTI bent, heeft iemand je de investeringsmogelijkheid aangeboden. Ze hielpen je en hielpen op hun beurt zichzelf, omdat het bedrijf hun een verwijzingscommissie betaalde, niet van jouw geld zoals bij andere investeringen, maar de commissie kwam rechtstreeks van het bedrijf. Door jou te helpen aan de slag te gaan, hebben ze zich aangesloten bij het Affiliatie-programma.

De volgende stap om mensen in MTI te helpen, is hen ook een beetje extra te helpen, en we kunnen dit doen door hen te helpen de kansen te begrijpen en zelf verwijzingsbonussen te krijgen. Naarmate je meer mensen doorverwijst, word je binair gekwalificeerd en kom je dus in aanmerking voor wekelijkse binaire bonussen.

Dan komt de ultieme stap om mensen te helpen binair gekwalificeerd te worden, zodat ze elke week een beetje extra kunnen verdienen, net als jij, en hierdoor zul je meer bonussen voor de P1- en P2-pools openen.

De mogelijkheid die we hebben met MTI is eigenlijk heel eenvoudig en je kunt beleggen of mensen helpen krijgen wat ze willen. Weet je nog wat Zig Ziglar zei?

Dit is vertaling van een artikel – voor bijna 100% – geschreven door Rich Simmonds

dinsdag 10 maart 2020

Dit Gaat Voorgoed Mijn Financiële Leven Veranderen

8 maart 2020
Ik heb echt iets bijzonders met je te delen …
De afgelopen 4 maanden heb ik – bijna in het geheim – meegewerkt aan een opwindend nieuw project, waaraan ik zo’n 95% van mijn tijd besteedde en dat voorlopig ook zal blijven doen.
Het is nu tijd om de vensters helemaal open te zetten …
Het is een project dat mij na aan het hart ligt en ik vermoed dat dat bij jou ook zomaar kan zijn.
En wel hierom!
Het draait allemaal om het laten groeien en beheren van rijkdom.
Jouw rijkdom … en de mijne
Het maakt gebruik van een strategie, die meestal alleen de ultra-rijken gebruiken.
Het bestaat al eeuwen, dus echt nieuw is het niet.
Maar belangrijker is … het heeft de tand des tijds doorstaan.
De meeste mensen hebben echt geen idee hoe ze toegang moeten krijgen tot dit soort welvaartsstrategie.
Elke week woon ik een heel speciale webinar bij … wil jij daar ook bij zijn, neem dan contact met onderstaande personen op … we geven je graag de link.
Ik stuurde de uitnodiging voor deze webinar naar een zeer exclusieve groep mensen en ik wil het jou ook zeker niet onthouden.
De strategie die in dit webinar door mijn collega’s wordt besproken, is gewoon fantastisch en perfect afgestemd op de huidige wereldwijde financiële situatie.
Ik weet zeker dat je notie hebt van wat er momenteel aan de hand is, toch?
Heb je gezien dat de Amerikaanse regering nu voor meer dan 23 biljoen, ja met een B, in de schulden zit?
En begrijp dit goed …
Ze hebben geen uitweg … Geen manier om het terug te betalen, in feite kunnen ze zelfs de rentebetalingen niet meer voldoen.
Waanzinnig toch?
Ik heb een tijdje terug mijn due diligence voltooid en ik werk nu actief aan deze strategie. Eerlijk gezegd zou ik me schuldig voelen als ik het niet met je deel.
Als goede vriend en / of zakenrelatie wil ik dat je de gelegenheid krijgt om dit uit eerste hand te vernemen.
Ik wil graag dat je ook ziet dat dit je helpt met je financiële- en levensdoelen.
Ik deel dit met je, voordat het naar het grote publiek gaat en mainstream wordt.
Het is namelijk voordeel om vroeg te beginnen; ook dat wordt in het webinar uitgelegd.
Het is een uniek moment voor je om te profiteren van de golf van mensen, die zich bij deze wereldwijde kans gaan aansluiten.
Wat op dit webinar met je wordt gedeeld, zou zomaar de belangrijkste informatie kunnen zijn die je dit jaar te zien krijgt. En dat zeg ik zonder enige lichtvaardigheid!!
Ik nodig je uit om een uur van je drukke dag te besteden aan dit webinar om verder te worden geïnformeerd; toen ik het voor het eerst zag, was ik zeer verbaasd en omdat ik mij geheel openstelde kreeg ik het grotere plaatje te zien. Ik hoop echt dat je erbij bent en mijn collega’s ontmoet; om er achter te komen hoe je financieel kunt profiteren van wat we hebben ontdekt en wat we voor onszelf privé kunnen doen.
Ik beveel je ten zeerste aan om deze webinar bij te bekijken.
Ik kijk ernaar uit om met je van gedachten te wisselen – na het bekijken van de webinar – om te zien of het dezelfde impact op je heeft gehad als op mij.
Gouden groeten van
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl en Dick Hamers


This Is Going To Change My Financial Life Forever8 maart 2020
I really have something special to share with you …The last 4 months I have worked – almost in secret – on an exciting new project, which I spent about 95% of my time on and will continue to do so for the foreseeable future.
Now it’s time to open the windows completely …
It is a project that is dear to my heart and I suspect that it could just be with you.
And for this reason!
It’s all about growing and managing wealth.
Your wealth … and mine 😉
It uses a strategy that usually only uses the ultra-rich.
It has been around for centuries, so it is not really new.
But more importantly … it has stood the test of time.
Most people really have no idea how to get access to this kind of prosperity strategy.
I hereby let you know that I am going to attend a very special webinar every week.
I am sending this invitation to a very exclusive group of people, and I want you to know as well.
The strategy discussed by my colleagues in this webinar is simply fantastic and perfectly aligned with the current global financial situation.
I’m sure you have a sense of what’s going on right now, right?
Have you seen that the US government is now in debt for more than 23 trillion, yes with a B?
And understand this well …
They have no way out … No way to pay it back, in fact, they can’t even pay the interest payments anymore.
Crazy right?
A while ago I completed my due diligence and I am now actively working on this strategy. Honestly, I would feel guilty if I didn’t share it with you.
As a good friend and/or business relation, I want you to have the opportunity to hear this firsthand.
I would like you to see that this also helps you with your financial and life goals.
I share this with you before it goes to the general public and becomes mainstream.
It is an advantage to start early; that too is explained in the webinar.
You can register for this FREE webinar … tomorrow Monday, March 9 at 11:00 AM NL time. Ask me or Dick Hamers for this webinar link!
It is a unique moment for you to take advantage of the wave of people who will join this global opportunity.
What is shared with you on this webinar might just be the most important information you get to see this year. And I say that without any lightness !!
I invite you to spend an hour of your busy day on this webinar to be further informed; when I first saw it, I was very surprised and because I opened myself up completely, I got to see the bigger picture. I really hope you are there and meet my colleagues; to find out how you can profit financially from what we have discovered and what we can do for ourselves privately.
I am not sure if it will be recorded, so I would strongly recommend that you register and attend this webinar.
I look forward to exchanging ideas with you – after the webinar – to see if it has had the same impact on you as on me.
Kind regards from
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl and Dick Hamers

vrijdag 6 maart 2020

Wat is jouw Lange Termijn game met Bitcoin?

6 maart 2020

Heb je al Bitcoin? Hoeveel moet je bezitten? Zal Bitcoin in de toekomst waardevol zijn? Wordt het de valuta bij uitstek voor wereldwijde betalingen in de toekomst? Dit zijn de veelgestelde vragen over Bitcoin en ik zal proberen die vragen in dit artikel te beantwoorden.
Ik ben geen Bitcoin-expert, maar eerder een enthousiasteling die gelooft in de voordelen op lange termijn van Bitcoin.
Waarom zou je Bitcoin bezitten?
Bitcoin bestaat al meer dan 10 jaar en is al meer dan 300 keer dood verklaard door de reguliere media. Wanneer reguliere media zoveel aandacht aan iets geven, moet je je realiseren dat Bitcoin meer is dan een bedreiging voor conventionele traditionele financiële systemen. Zoals het beruchte gezegde luidt: ‘Eerst negeren ze je. Dan lachen ze je uit. Dan vallen ze je aan. Dan voegen ze zich bij jou en win je.’ Dit wordt al zo’n ware uitspraak voor Bitcoin.
Bitcoin is anders dan conventioneel geld en kan niet eenvoudig worden afgedrukt wanneer een regering zonder geld zit. Er zal slechts 21 miljoen Bitcoin ter wereld zijn en de laatste Bitcoin zal in 2140 ontstaan. Uiteindelijk zal Bitcoin de schaarste grondstof en valuta ter wereld zijn.
Bitcoin is ongereguleerd en vrij van enige betrokkenheid van de overheid en dit maakt de autoriteiten nerveus, omdat het hun bestaan ​​bedreigt; als zij jouw geld niet kunnen beheersen, hoe gaan zij je dan beheersen?
Hoeveel Bitcoin moet je bezitten?
Zoveel mogelijk is het juiste antwoord, maar niet iedereen heeft genoeg om 1 Bitcoin te kopen die momenteel wordt gewaardeerd op meer dan $ 8500 per Bitcoin. Gelukkig is Bitcoin digitaal en bestaat een enkele Bitcoin uit 100.000.000 Satoshis of 1.000.000 bits. Je kunt dus ook 10 Satoshi of 1 Bit bezitten.
Momenteel, als je 0,02 Bitcoin bezit (wat overeenkomt met 20.000 Bits of 2 miljoen Satoshis) met een huidige waarde van iets meer dan € 153 / $ 170, zou je beter gepositioneerd zijn dan 99% van de wereld om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin.
Wat zal de waarde van Bitcoin in de toekomst zijn?
Er zijn veel voorspellingen en sommige mensen geloven dat Bitcoin uiteindelijk een waarde van $ 1 miljoen per Bitcoin zal bereiken en dat zou mogelijk kunnen zijn in de komende 21 jaar tot de laatste Bitcoin wordt gedolven. Voorspellingen op kortere termijn zijn, dat Bitcoin richting  $ 100.000 per Bitcoin gaat tegen 2022.
Daarom kan de 0,02 Bitcoin die je vandaag bezit met een waarde van $ 170 in 2020 $ 2.000 waard zijn of uiteindelijk over 20 jaar $ 20.000 waard zijn. Dan zou de volgende vraag moeten zijn: Waarom zou je alleen 0.02 Bitcoin willen verdienen?
Wordt Bitcoin een wereldwijde valuta die door iedereen wordt gekozen?
Ja, het heeft het potentieel, omdat in staat is – net als goud via Karatbars – om in kleine porties te worden verdeeld en gebruikt om kleine digitale betalingen te verzenden. De kosten voor Bitcoin-transacties zijn een fractie van wat de banken in rekening brengen en de snelheid van internationale overdracht is binnen enkele minuten, in tegenstelling tot een bank die een paar uur tot een paar dagen duurt. Als voorbeeld, op 16 oktober 2019 verplaatste een Bitcoin-gebruiker 29.999 BTC ter waarde van $ 194 miljoen met een vergoeding van $ 11, een transactie die met banken tienduizenden dollars zou kosten.
Wanneer mensen de voordelen van de Bitcoin realiseren, zullen de snelheid van acceptatie en de vraag toenemen, waardoor de prijs nog hoger wordt. Uiteindelijk kunnen de voorspellingen erg laag zijn, gezien het reële potentieel van Bitcoin.
Er zijn veel vragen en voorspellingen over de toekomst van Bitcoin, maar ik ben niet iemand die graag teveel risico’s neemt en ik wilde iets voorspelbaarder. Ik ben een investeerder bij Mirror Trading International MTI, waar ik mijn Bitcoin investeer en MTI laat mijn bitcoin groeien door dagelijkse handelsactiviteiten op de Forex-markten.
Ongeacht of de prijs van Bitcoin stijgt, zoals voorspeld of gewoon een tijdje op het huidige niveau blijft, groeit mijn Bitcoin dagelijks. Ik ben in staat om mijn kapitaal en winsten op te nemen, wanneer ik ze nodig heb en als ik ervoor kies om mijn investering te laten groeien, zal ik meer Bitcoin hebben wanneer de waarde in de toekomst stijgt. Dat is toch een lange termijn game die het spelen waard is!
Dit artikel is voor bijna 100% gebaseerd op een artikel geschreven door Rich Simmonds …

What’s your Long Game with Bitcoin?

6 maart 2020

Do you own any Bitcoin yet? How much should you own? Will Bitcoin be valuable in the future? Will it be the currency of choice for global payments in the future? These are the common questions around Bitcoin and I will attempt to answer those questions in this article.
I am not a Bitcoin expert, but rather an enthusiast who believes in the long term advantages of Bitcoin.
Why should you own Bitcoin?
Bitcoin has been around for more than 10 years and it has been declared dead by the mainstream media over 300 times already. When mainstream media gives so much attention to something, you need to realize that Bitcoin is more than a threat to conventional traditional financial systems. As the infamous saying goes ‘First they ignore you. Then they laugh at you. Then they attack you. Then they join you and you win.’ This is becoming such a true statement for Bitcoin already.
Bitcoin is unlike conventional money and cannot simply be printed when a government runs out of money. There will only ever be 21 Million Bitcoin in the world and the final Bitcoin will come into existence in 2140. Eventually, Bitcoin will be the scarcest commodity and currency in the world.
Bitcoin is unregulated and free from any government involvement and this makes the people in authority nervous as it threatens their very existence; if they cannot control your money, how are they going to control you?
How much Bitcoin should you own?
As many as possible is the correct answer, but not everyone has enough to buy one Bitcoin which is currently valued at over $ 8,500 per Bitcoin. Fortunately, Bitcoin is digital and a single Bitcoin consists of 100,000,000 Satoshis or 1,000,000 Bits. So you could own as little as 10 Satoshi or 1 Bit.
Currently, if you own 0.02 Bitcoin (which is equivalent to 20,000 Bits or 2 Million Satoshis) at a current value of just over $170, you would be better positioned than 99% of the world to take advantage of Bitcoin’s future growth.
What will the value of Bitcoin be in the future?
There are many predictions and some people believe that Bitcoin will ultimately reach a value of $1 Million per Bitcoin and that could be possible in the next 21 years until the last Bitcoin is mined. Shorter-term predictions have Bitcoin at around $100,000 per Bitcoin by 2022.
Therefore the 0.02 Bitcoin you own today at a value of $170 could be worth $2000 in 2020 or ultimately could be worth $20,000 in 20 years’ time. Then the next question should be: Why would you only want to earn 0.02 Bitcoin?
Will Bitcoin become a Global Currency that is the common choice of everyone?
Yes, it has the potential as it does what Gold could never do, and that is being able to be divided into small portions and used to send small digital payments. The fees on Bitcoin transactions are a fraction of what the banks charge and the speed of transfer internationally is within minutes as opposed to a bank that takes a few hours to a few days. As an example, on October 16, 2019, a Bitcoin user moved 29,999 BTC worth $194 million with an $11 fee, a transaction which with banks would cost tens of thousands of dollars.
When people realize the advantages the Bitcoin then the rate of adoption and the demand will increase, thus pushing the price even higher. Ultimately predictions could be very low considering the real potential of Bitcoin.
There are many questions and predictions around the future of Bitcoin, but for me, I am not a person that likes taking too many risks and I wanted something more predictable. I am an investor with Mirror Trading International MTI, where I invest my Bitcoin and MTI grows my bitcoin through daily trading activities on the Forex markets.
Regardless of whether the price of Bitcoin rises as predicted or just stays at the current levels for a while, my Bitcoin is growing daily. I am able to withdraw my capital and profits when I need them and if I choose to let my investment grow, I will have more Bitcoin when the value increases in the future. Surely that is a long game well worth playing!
This article is for almost 100% based on an article written by Rich Simmonds …

donderdag 5 maart 2020

5 maart 2020
Wat is algoritmische Trading?

Algoritmische handel is een methode voor het uitvoeren van orders met behulp van geautomatiseerde voorgeprogrammeerde handelsinstructies die rekening houden met variabelen zoals tijd, prijs en volume. Dit type handel is ontwikkeld om gebruik te maken van de voordelen van snelheid en gegevensverwerking, die computers hebben ten opzichte van menselijke traders.
Populaire “algo’s” zijn onder meer Volumepercentage, Pegged, VWAP, TWAP, Implementatietekort, Doel sluiten. In de eenentwintigste eeuw wint de algoritmische handel zowel retail- als institutionele handelaren.
Het wordt veel gebruikt door investeringsbanken, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en hedgefondsen, die mogelijk de uitvoering van een grotere order moeten spreiden of te snel transacties moeten uitvoeren, waarop menselijke handelaren kunnen reageren.
Een onderzoek in 2016 toonde aan dat meer dan 80% van de handel in de FOREX-markt werd uitgevoerd door handelsalgoritmen in plaats van mensen5 maart 2020

What is algorithmic trading?

This is a short explanation of how Mirror Trading International’s robotic trading/EA works.
Algorithmic trading is a method of executing orders using automated pre-programmed trading instructions accounting for variables such as time, price, and volume. This type of trading was developed to make use of the speed and data processing advantages that computers have over human traders. Popular “algos” include Percentage of Volume, Pegged, VWAP, TWAP, Implementation shortfall, Target close. In the twenty-first century, algorithmic trading has been gaining traction with both retail and institutional traders.
It is widely used by investment banks, pension funds, mutual funds, and hedge funds that may need to spread out the execution of a larger order or perform trades too fast for human traders to react to. A study in 2016 showed that over 80% of trading in the FOREX market was performed by trading algorithms rather than humans.

Dit is een korte uitleg over hoe de robottrading van Mirror Trading International werkt.

Initiative Q is een project dat is opgezet door voormalige PayPal-medewerkers om een ​​nieuw betalingssysteem te creëren ter vervanging van betaalkaarten die zijn ontworpen in de jaren 1950. Het systeem gebruikt Q, zijn eigen valuta, en laat mensen beginnen door gratis Q's toe te wijzen aan mensen die zich nu registreren (aangezien dit aantal afneemt naarmate het aantal deelnemers toeneemt, kunt u zich beter meteen bij ons voegen). Registratie is gratis en vereist alleen uw naam en een e-mailadres. U hebt niets te verliezen, maar als dit systeem een ​​van de beste betaalmethoden ter wereld is, kunnen uw Q's hun vruchten afwerpen. Als je de run met bitcoin zeven jaar geleden hebt gemist, moet je dit nu niet missen.

Hier is onze uitnodigingslink:
https://initiativeq.com/invite/BEdmHz0oQ van Dick
https://initiativeq.com/invite/r4B_UGXnQ van Evelien

Deze link wordt uitgeschakeld zodra ik geen uitnodigingen meer beschikbaar heb. Laat het me weten zodra je geregistreerd bent, want ik moet je aan mijn zijde valideren.

Veel succes Evelien & Dick

woensdag 4 maart 2020

Het grootste probleem met Mirror Trading International MTI

4 maart 2020

Heb je je ooit afgevraagd hoe iets positiefs negatief kan zijn?
Veel mensen vertellen je hoe transparant MTI als bedrijf is en ik ben het er volledig mee eens dat zij het meest transparante bedrijf zijn waar ik ooit mee werkte.
Dus wat is het grootste probleem met MTI?Transparantie en het feit dat ze dagelijks de handelsresultaten geven – in de backoffice, via e-mail en in de WhatsApp- en Telegram-groepen.
Vanwege deze transparantie en het overaanbod van resultaten, beoordelen leden de resultaten van dag tot dag in plaats van zich daadwerkelijk te realiseren dat hun Bitcoin dagelijks groeit.
Bij de meeste beleggingen zijn de rendementen zo klein dat het alleen zin heeft om resultaten op jaarbasis te geven en de beleggers zijn blij met dat soort rapporten. Het veroorzaakt ook geen stress in het leven van die beleggers.
Met MTI komen de resultaten dagelijks – werkdagen – en dit veroorzaakt bij sommige mensen stress. De transparantie is er om je de feedback te geven die je van MTI gewend bent, en niet om stress aan je leven toe te voegen als je je zorgen maakt over een klein procentueel verschil van de ene week op de andere. Deze schommelingen zijn normaal in trading en je maakt winst en dat is alles dat echt belangrijk is.
Leden kunnen ook bezorgd zijn dat de dollarwaarde van hun account van tijd tot tijd kan dalen, omdat de prijs van Bitcoin constant fluctueert. Wat je moet onthouden, is dat de dollarwaarde slechts een richtlijn is, met name voor leden die dicht bij bepaalde niveaus staan, die nodig zijn voor binaire kwalificatie of Binaire bonussen, enz. Het belangrijkste om naar te kijken is de hoeveelheid Bitcoin die je hebt – dit bedrag groeit dagelijks zoals ik eerder heb gezegd.
Met Mirror Trading International kun je echt achterover leunen en ontspannen, je hoeft niet te stresseren. Transparantie is het grootste voordeel, tenzij je ervoor kiest om het je grootste probleem te maken.

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op een artikel geschreven door Rich Simmonds …


Have you ever wondered how something positive can be negative?
Many people will tell you how transparent MTI is as a company and I fully agree, they are the most transparent company I have ever dealt with.
So what is the biggest problem with MTI?Transparency, and the fact that they provide trading results on a daily basis – in the back office, via email and on the WhatsApp and Telegram groups.
Because of this transparency and the over-supply of results, members judge the results on a day to day basis instead of actually realizing that their Bitcoin is growing daily.
In most investments, the returns are so small that it only makes sense to give results on an annual basis and the investors are happy with that kind of reporting. It also does not cause any stress in the lives of those investors.
With MTI the results come daily – business days – and this causes some people stress. The transparency is there to give you the feedback that you have come to expect from MTI, and not to add stress to your life when you worry about a small percentage difference from one week to the next. These fluctuations are normal in trading and you are making a profit and that is all that is really important.
Members might also be concerned that the dollar value of their account may dip from time to time, as the price of Bitcoin is constantly fluctuating. What you need to remember is that the dollar value is there simply as a guideline, particularly for those members who are close to certain levels needed for binary qualification or level bonuses, etc. The important thing to look at is the amount of Bitcoin that you have – this amount grows daily as I have said before.
With Mirror Trading International you can sit back and relax, there is no need to stress. Transparency is the biggest advantage unless you choose to make it your biggest problem.

This article is mainly based on an article written by Rich Simmonds …


woensdag 19 februari 2020

Leun Achterover en Laat Je Bitcoins Groeien / Sit Back and Have Your Bitcoins Grown 😊

Je leest dit bericht in minder dan 2 minuten ...
English text down below
Leun Achterover en Laat Je Bitcoin Groeien
19 februari 2020
Na meer dan 16 jaar actief te zijn geweest met Netwerk Marketing, heb ik de laatste 2 jaar hoofdzakelijk vanaf de zijlijn gekeken naar online ‘verdien’ bedrijven – in de praktijk meestal geld verliezende bedrijven …
Maar vorig jaar kwam ik een bedrijf tegen dat er vanaf de start in april 2019 veilig en gezond uitzag … Dus ik opende ik een account en heb nu de moed het te delen …

Ik zal proberen het kort en krachtig te houden. Maar je kent me, het kan een beetje uitlopen … LOL!

Als je er al van hoorde, maar je opende nog geen account, is het vrij zeker dat je er niet voldoende aandacht aan besteedde en het mogelijk niet begreep. Zo simpel is dat!

Ik snap hoe dat gaat, omdat ik die fout ook maakte … een “haastig oordeel” door een fout te maken die me al veel geld kostte door slechte timing en gemiste kansen. Maak die fout hier NIET.

Bijna een jaar geleden begonnen en een groot succes: het loopt zo soepel als een Zwitsers uurwerk – zonder al die vervelende dingen die zo vaak voorkomen bij start-ups. Dit bedrijf toont serieuze expertise en investeringen. Het weerspiegelt ook de jarenlange ervaring die het mogelijk maakt.

Hoe nu SNEL verder:
1. Bezoek de website en kom daarna hier terug …
Registreer je niet op de website, maar gratis bij mij via deze link >>  https://mymticlub.com  << zonder verplichtingen (ik ondersteun mijn mensen persoonlijk). Verken de eenvoudige en duidelijke site, van binnen en van buiten, neem het goed door. Simpele en heldere informatie. Je kunt ook lid worden van de FB en Telegram Live Groups als je wilt.
2. Wil je meer weten, meer verkennen? Prima –
Bedrijfsvideo’s op hun YouTube-kanaal  YouTube Channel … en ontmoet de zeer transparante CEO in diverse video’s. Maak kennis met deze CEO die wordt geïnterviewd door 3 trading experts  Ontmoet de CEO tijdens een interview met 3 trading experts …

Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt …

Wel nog een paar details die mij ZEER aanspreken …
 • EENVOUDIGER kan haast niet … voor zowel passief als actief inkomen 
 • GEEN ondoordringbare muren van verdienmechanismen, credits en uitbetalingstijden, enz. 
 • GEWELDIG RENDEMENT: 5 dagen per week passief 
 • GELDOPNAMEN: op ieder moment dat jij het wilt
 • GEEN lock-in tijd van je geld … dus vrijheid blijheid
 • GEMAKKELIJK: vanwege de automatische DAGELIJKSE rente op rente (compounding).  In 1 maand meer dan 12% op je geld maken, in minder dan 6 maanden is je geld al verdubbeld en na slechts 1 jaar groeit je investering van 100% tot 350% … 
 • GEEN lock-in minimaliseert ook de impact van cryptovolatiliteit 
 • ALLE uitbetalingen aan de leden worden gedaan vanuit gerealiseerde tradingresultaten
 • Geloofwaardigheid, zeer grote transparantie en communicatie
 • Zeer zichtbare CEO: altijd aanwezig en hands-on met leden.
 • Extreem duurzaam financieel ingebouwd door ontwerp. Bitcoin in en Bitcoin uit ZONDER kosten
 • GEEN lidmaatschappen
Ik ben enthousiast … Dus heb ik inmiddels ruim 1.000$ up and running, ga de komende week bijstorten en ontving een 1e uitbetaling van $500 in BTC. Een prettige ervaring 😉 en ben daar dus blij mee … Stel je voor hoe lekker mijn portemonnee aanvoelt? En JIJ, hoe zit het met jou?
Neem een kijkje op de site. Of registreer je en verken de backoffice. Doe het nu of krijg later spijt.
Registreer je gratis bij mij, doe een storting en verdien 24 uur later:
Mijn registratielink >>  https://mymticlub.com <<
Ik stuur je een persoonlijk e-mailbericht, zodra ik je op mijn back office zie, om je verder op weg te helpen als je actief wordt.
Je bent ook van harte welkom om van deze e-mail jouw eigen versie te maken als je je bij mij aansluit. Tip: bewaar deze mail zorgvuldig en verander mijn persoonlijke links in die van jou.

Laten we er met elkaar van genieten en onze voorspoed delen.

Groeten,
Evelien & Dick

PS1: Je weet het al, maar ik moet het herhalen. Nooit meer inzetten dan je kunt veroorloven te verliezen. Zaken zijn, net als al het andere in het leven, riskant. Wees voorzichtig, wees slim en verantwoordelijk voor al je beslissingen om verandering te creëren.
PS2: Als je eerst de kat uit de boom wilt kijken, dat kan ook 
😉
Vraag dan toegang tot mijn Facebook group Mirror Trading International MTI door op deze link te klikken … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/Lean Back and Have Your Bitcoin Grown
19 februari 2020
Reading this message takes less than 3 minutes …

After being active with Network Marketing for more than 16 years, the last let’s say 2 years I’ve only been watching the online ‘earning’ businesses – in practice losing money businesses …
But last year, I came across a company that looked safe and sound from their starting in April 2019 … So I went in to practice and now I dare to share it …
I’ll try to keep this short and sweet.  But you know me, so it could go on a bit … LOL!
If you have heard about this and you’re NOT in, it’s quite certainly because you haven’t paid sufficient attention and understood it.  Period!
I can understand how that happens because I’ve made that mistake too … a “rush to judgment” making a mistake that cost me a fortune in poor timing and missed opportunity.  Do NOT make that mistake here.
Almost 1 year running,  and a great success:  It’s all original work and running smoothly as clockwork – with none of that nasty stumbling around that is so common to new operations.  This shows serious expertise and investment.  It also reflects the couple of years of development work that made it possible.

The QUICK Way Forward
1:  Visit the Website – and then come back here …
Don’t register on the website, but for free with me – https://mymticlub.com – with no obligation (I support my people personally).  Explore the simple and clear site, inside and out, study it.  Pay close attention to the details of its information.  Test it.  You can also join the FB and Telegram Live Groups once you’re a member.
2:  Want to go deeper, Explore More?  Okay –
Company Videos on their YouTube Channel:  Meet the very transparent CEO in lots of videos.  Meet the CEO being interviewed by 3 trading experts …

That’s really all you need.  But this may be of interest to you as well.

A Few of the Things I Like Very Much here …
 • SIMPLE as can be … for both Passive AND Active Earnings
 • NO impenetrable MAZE of earning mechanisms, credits and payout times, etc etc.
 • AMAZING EARNING
 • Earn Passively 5 days per week – withdraw instantly daily
 • FAST: NO Lock-In time of your money
 • EASY: because of the automatic DAILY compounding to earn more than 12% on your money in a month, in less than 6 months your money already doubled and after just 1 year your investment grew from 100% to 350% …
 • NO lock-in also MINIMIZES the impact of Crypto Volatility – problematic elsewhere
 • ALL the payments to the members are done out of the company earnings 
 • Extreme Company, Trading, and AI Credibility
 • Extreme Transparency, and Communication
 • Extremely Public CEO is ever-present and hands-on with members
 • Extreme Sustainability built-in financially by design
 • Bitcoin in and Bitcoin out 
 • NO fees, NO memberships to pay
 • Perfect Positioning for the oncoming Bitcoin!
Me?
I like it.  So I have now more than 1,000$ up and running, next week I will put in more and I withdrew 500$ in BTC the last week.  A very nice experience.  Happy me.  Do you know how good my wallet is feeling?  And YOU, so what about you?
Take a look at the site. Or register and explore the back office. Do it now or regret it later.
Register with me for free, make a deposit, and earn tomorrow:  https://mymticlub.com
I’ll send you a personal Welcome e-mail when you join, something to help and something you can use when you go active. 
Let’s all thrive, enjoy, and share our good fortunes.
Cheers,
Evelien & Dick

PS1:  You know this, but I should repeat it.  Never ever put in more than you can afford to lose.  Business, as with everything else in life, is risky.  Take care, be smart, be responsible for all your decisions, and be decisive to create change.
PS2: If you first want to look the cat out of the tree – Dutch saying LOL – that’s also possible of course … Then request access to my Facebook group Mirror Trading International MTI by clicking on this link … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/