Translate

woensdag 19 februari 2020

Leun Achterover en Laat Je Bitcoins Groeien / Sit Back and Have Your Bitcoins Grown 😊

Je leest dit bericht in minder dan 2 minuten ...
English text down below
Leun Achterover en Laat Je Bitcoin Groeien
19 februari 2020
Na meer dan 16 jaar actief te zijn geweest met Netwerk Marketing, heb ik de laatste 2 jaar hoofdzakelijk vanaf de zijlijn gekeken naar online ‘verdien’ bedrijven – in de praktijk meestal geld verliezende bedrijven …
Maar vorig jaar kwam ik een bedrijf tegen dat er vanaf de start in april 2019 veilig en gezond uitzag … Dus ik opende ik een account en heb nu de moed het te delen …

Ik zal proberen het kort en krachtig te houden. Maar je kent me, het kan een beetje uitlopen … LOL!

Als je er al van hoorde, maar je opende nog geen account, is het vrij zeker dat je er niet voldoende aandacht aan besteedde en het mogelijk niet begreep. Zo simpel is dat!

Ik snap hoe dat gaat, omdat ik die fout ook maakte … een “haastig oordeel” door een fout te maken die me al veel geld kostte door slechte timing en gemiste kansen. Maak die fout hier NIET.

Bijna een jaar geleden begonnen en een groot succes: het loopt zo soepel als een Zwitsers uurwerk – zonder al die vervelende dingen die zo vaak voorkomen bij start-ups. Dit bedrijf toont serieuze expertise en investeringen. Het weerspiegelt ook de jarenlange ervaring die het mogelijk maakt.

Hoe nu SNEL verder:
1. Bezoek de website en kom daarna hier terug …
Registreer je niet op de website, maar gratis bij mij via deze link >>  https://mymticlub.com  << zonder verplichtingen (ik ondersteun mijn mensen persoonlijk). Verken de eenvoudige en duidelijke site, van binnen en van buiten, neem het goed door. Simpele en heldere informatie. Je kunt ook lid worden van de FB en Telegram Live Groups als je wilt.
2. Wil je meer weten, meer verkennen? Prima –
Bedrijfsvideo’s op hun YouTube-kanaal  YouTube Channel … en ontmoet de zeer transparante CEO in diverse video’s. Maak kennis met deze CEO die wordt geïnterviewd door 3 trading experts  Ontmoet de CEO tijdens een interview met 3 trading experts …

Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt …

Wel nog een paar details die mij ZEER aanspreken …
 • EENVOUDIGER kan haast niet … voor zowel passief als actief inkomen 
 • GEEN ondoordringbare muren van verdienmechanismen, credits en uitbetalingstijden, enz. 
 • GEWELDIG RENDEMENT: 5 dagen per week passief 
 • GELDOPNAMEN: op ieder moment dat jij het wilt
 • GEEN lock-in tijd van je geld … dus vrijheid blijheid
 • GEMAKKELIJK: vanwege de automatische DAGELIJKSE rente op rente (compounding).  In 1 maand meer dan 12% op je geld maken, in minder dan 6 maanden is je geld al verdubbeld en na slechts 1 jaar groeit je investering van 100% tot 350% … 
 • GEEN lock-in minimaliseert ook de impact van cryptovolatiliteit 
 • ALLE uitbetalingen aan de leden worden gedaan vanuit gerealiseerde tradingresultaten
 • Geloofwaardigheid, zeer grote transparantie en communicatie
 • Zeer zichtbare CEO: altijd aanwezig en hands-on met leden.
 • Extreem duurzaam financieel ingebouwd door ontwerp. Bitcoin in en Bitcoin uit ZONDER kosten
 • GEEN lidmaatschappen
Ik ben enthousiast … Dus heb ik inmiddels ruim 1.000$ up and running, ga de komende week bijstorten en ontving een 1e uitbetaling van $500 in BTC. Een prettige ervaring 😉 en ben daar dus blij mee … Stel je voor hoe lekker mijn portemonnee aanvoelt? En JIJ, hoe zit het met jou?
Neem een kijkje op de site. Of registreer je en verken de backoffice. Doe het nu of krijg later spijt.
Registreer je gratis bij mij, doe een storting en verdien 24 uur later:
Mijn registratielink >>  https://mymticlub.com <<
Ik stuur je een persoonlijk e-mailbericht, zodra ik je op mijn back office zie, om je verder op weg te helpen als je actief wordt.
Je bent ook van harte welkom om van deze e-mail jouw eigen versie te maken als je je bij mij aansluit. Tip: bewaar deze mail zorgvuldig en verander mijn persoonlijke links in die van jou.

Laten we er met elkaar van genieten en onze voorspoed delen.

Groeten,
Evelien & Dick

PS1: Je weet het al, maar ik moet het herhalen. Nooit meer inzetten dan je kunt veroorloven te verliezen. Zaken zijn, net als al het andere in het leven, riskant. Wees voorzichtig, wees slim en verantwoordelijk voor al je beslissingen om verandering te creëren.
PS2: Als je eerst de kat uit de boom wilt kijken, dat kan ook 
😉
Vraag dan toegang tot mijn Facebook group Mirror Trading International MTI door op deze link te klikken … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/Lean Back and Have Your Bitcoin Grown
19 februari 2020
Reading this message takes less than 3 minutes …

After being active with Network Marketing for more than 16 years, the last let’s say 2 years I’ve only been watching the online ‘earning’ businesses – in practice losing money businesses …
But last year, I came across a company that looked safe and sound from their starting in April 2019 … So I went in to practice and now I dare to share it …
I’ll try to keep this short and sweet.  But you know me, so it could go on a bit … LOL!
If you have heard about this and you’re NOT in, it’s quite certainly because you haven’t paid sufficient attention and understood it.  Period!
I can understand how that happens because I’ve made that mistake too … a “rush to judgment” making a mistake that cost me a fortune in poor timing and missed opportunity.  Do NOT make that mistake here.
Almost 1 year running,  and a great success:  It’s all original work and running smoothly as clockwork – with none of that nasty stumbling around that is so common to new operations.  This shows serious expertise and investment.  It also reflects the couple of years of development work that made it possible.

The QUICK Way Forward
1:  Visit the Website – and then come back here …
Don’t register on the website, but for free with me – https://mymticlub.com – with no obligation (I support my people personally).  Explore the simple and clear site, inside and out, study it.  Pay close attention to the details of its information.  Test it.  You can also join the FB and Telegram Live Groups once you’re a member.
2:  Want to go deeper, Explore More?  Okay –
Company Videos on their YouTube Channel:  Meet the very transparent CEO in lots of videos.  Meet the CEO being interviewed by 3 trading experts …

That’s really all you need.  But this may be of interest to you as well.

A Few of the Things I Like Very Much here …
 • SIMPLE as can be … for both Passive AND Active Earnings
 • NO impenetrable MAZE of earning mechanisms, credits and payout times, etc etc.
 • AMAZING EARNING
 • Earn Passively 5 days per week – withdraw instantly daily
 • FAST: NO Lock-In time of your money
 • EASY: because of the automatic DAILY compounding to earn more than 12% on your money in a month, in less than 6 months your money already doubled and after just 1 year your investment grew from 100% to 350% …
 • NO lock-in also MINIMIZES the impact of Crypto Volatility – problematic elsewhere
 • ALL the payments to the members are done out of the company earnings 
 • Extreme Company, Trading, and AI Credibility
 • Extreme Transparency, and Communication
 • Extremely Public CEO is ever-present and hands-on with members
 • Extreme Sustainability built-in financially by design
 • Bitcoin in and Bitcoin out 
 • NO fees, NO memberships to pay
 • Perfect Positioning for the oncoming Bitcoin!
Me?
I like it.  So I have now more than 1,000$ up and running, next week I will put in more and I withdrew 500$ in BTC the last week.  A very nice experience.  Happy me.  Do you know how good my wallet is feeling?  And YOU, so what about you?
Take a look at the site. Or register and explore the back office. Do it now or regret it later.
Register with me for free, make a deposit, and earn tomorrow:  https://mymticlub.com
I’ll send you a personal Welcome e-mail when you join, something to help and something you can use when you go active. 
Let’s all thrive, enjoy, and share our good fortunes.
Cheers,
Evelien & Dick

PS1:  You know this, but I should repeat it.  Never ever put in more than you can afford to lose.  Business, as with everything else in life, is risky.  Take care, be smart, be responsible for all your decisions, and be decisive to create change.
PS2: If you first want to look the cat out of the tree – Dutch saying LOL – that’s also possible of course … Then request access to my Facebook group Mirror Trading International MTI by clicking on this link … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten