Translate

donderdag 5 maart 2020

5 maart 2020
Wat is algoritmische Trading?

Algoritmische handel is een methode voor het uitvoeren van orders met behulp van geautomatiseerde voorgeprogrammeerde handelsinstructies die rekening houden met variabelen zoals tijd, prijs en volume. Dit type handel is ontwikkeld om gebruik te maken van de voordelen van snelheid en gegevensverwerking, die computers hebben ten opzichte van menselijke traders.
Populaire “algo’s” zijn onder meer Volumepercentage, Pegged, VWAP, TWAP, Implementatietekort, Doel sluiten. In de eenentwintigste eeuw wint de algoritmische handel zowel retail- als institutionele handelaren.
Het wordt veel gebruikt door investeringsbanken, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en hedgefondsen, die mogelijk de uitvoering van een grotere order moeten spreiden of te snel transacties moeten uitvoeren, waarop menselijke handelaren kunnen reageren.
Een onderzoek in 2016 toonde aan dat meer dan 80% van de handel in de FOREX-markt werd uitgevoerd door handelsalgoritmen in plaats van mensen5 maart 2020

What is algorithmic trading?

This is a short explanation of how Mirror Trading International’s robotic trading/EA works.
Algorithmic trading is a method of executing orders using automated pre-programmed trading instructions accounting for variables such as time, price, and volume. This type of trading was developed to make use of the speed and data processing advantages that computers have over human traders. Popular “algos” include Percentage of Volume, Pegged, VWAP, TWAP, Implementation shortfall, Target close. In the twenty-first century, algorithmic trading has been gaining traction with both retail and institutional traders.
It is widely used by investment banks, pension funds, mutual funds, and hedge funds that may need to spread out the execution of a larger order or perform trades too fast for human traders to react to. A study in 2016 showed that over 80% of trading in the FOREX market was performed by trading algorithms rather than humans.

Dit is een korte uitleg over hoe de robottrading van Mirror Trading International werkt.

Initiative Q is een project dat is opgezet door voormalige PayPal-medewerkers om een ​​nieuw betalingssysteem te creëren ter vervanging van betaalkaarten die zijn ontworpen in de jaren 1950. Het systeem gebruikt Q, zijn eigen valuta, en laat mensen beginnen door gratis Q's toe te wijzen aan mensen die zich nu registreren (aangezien dit aantal afneemt naarmate het aantal deelnemers toeneemt, kunt u zich beter meteen bij ons voegen). Registratie is gratis en vereist alleen uw naam en een e-mailadres. U hebt niets te verliezen, maar als dit systeem een ​​van de beste betaalmethoden ter wereld is, kunnen uw Q's hun vruchten afwerpen. Als je de run met bitcoin zeven jaar geleden hebt gemist, moet je dit nu niet missen.

Hier is onze uitnodigingslink:
https://initiativeq.com/invite/BEdmHz0oQ van Dick
https://initiativeq.com/invite/r4B_UGXnQ van Evelien

Deze link wordt uitgeschakeld zodra ik geen uitnodigingen meer beschikbaar heb. Laat het me weten zodra je geregistreerd bent, want ik moet je aan mijn zijde valideren.

Veel succes Evelien & Dick

woensdag 4 maart 2020

Het grootste probleem met Mirror Trading International MTI

4 maart 2020

Heb je je ooit afgevraagd hoe iets positiefs negatief kan zijn?
Veel mensen vertellen je hoe transparant MTI als bedrijf is en ik ben het er volledig mee eens dat zij het meest transparante bedrijf zijn waar ik ooit mee werkte.
Dus wat is het grootste probleem met MTI?Transparantie en het feit dat ze dagelijks de handelsresultaten geven – in de backoffice, via e-mail en in de WhatsApp- en Telegram-groepen.
Vanwege deze transparantie en het overaanbod van resultaten, beoordelen leden de resultaten van dag tot dag in plaats van zich daadwerkelijk te realiseren dat hun Bitcoin dagelijks groeit.
Bij de meeste beleggingen zijn de rendementen zo klein dat het alleen zin heeft om resultaten op jaarbasis te geven en de beleggers zijn blij met dat soort rapporten. Het veroorzaakt ook geen stress in het leven van die beleggers.
Met MTI komen de resultaten dagelijks – werkdagen – en dit veroorzaakt bij sommige mensen stress. De transparantie is er om je de feedback te geven die je van MTI gewend bent, en niet om stress aan je leven toe te voegen als je je zorgen maakt over een klein procentueel verschil van de ene week op de andere. Deze schommelingen zijn normaal in trading en je maakt winst en dat is alles dat echt belangrijk is.
Leden kunnen ook bezorgd zijn dat de dollarwaarde van hun account van tijd tot tijd kan dalen, omdat de prijs van Bitcoin constant fluctueert. Wat je moet onthouden, is dat de dollarwaarde slechts een richtlijn is, met name voor leden die dicht bij bepaalde niveaus staan, die nodig zijn voor binaire kwalificatie of Binaire bonussen, enz. Het belangrijkste om naar te kijken is de hoeveelheid Bitcoin die je hebt – dit bedrag groeit dagelijks zoals ik eerder heb gezegd.
Met Mirror Trading International kun je echt achterover leunen en ontspannen, je hoeft niet te stresseren. Transparantie is het grootste voordeel, tenzij je ervoor kiest om het je grootste probleem te maken.

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op een artikel geschreven door Rich Simmonds …


Have you ever wondered how something positive can be negative?
Many people will tell you how transparent MTI is as a company and I fully agree, they are the most transparent company I have ever dealt with.
So what is the biggest problem with MTI?Transparency, and the fact that they provide trading results on a daily basis – in the back office, via email and on the WhatsApp and Telegram groups.
Because of this transparency and the over-supply of results, members judge the results on a day to day basis instead of actually realizing that their Bitcoin is growing daily.
In most investments, the returns are so small that it only makes sense to give results on an annual basis and the investors are happy with that kind of reporting. It also does not cause any stress in the lives of those investors.
With MTI the results come daily – business days – and this causes some people stress. The transparency is there to give you the feedback that you have come to expect from MTI, and not to add stress to your life when you worry about a small percentage difference from one week to the next. These fluctuations are normal in trading and you are making a profit and that is all that is really important.
Members might also be concerned that the dollar value of their account may dip from time to time, as the price of Bitcoin is constantly fluctuating. What you need to remember is that the dollar value is there simply as a guideline, particularly for those members who are close to certain levels needed for binary qualification or level bonuses, etc. The important thing to look at is the amount of Bitcoin that you have – this amount grows daily as I have said before.
With Mirror Trading International you can sit back and relax, there is no need to stress. Transparency is the biggest advantage unless you choose to make it your biggest problem.

This article is mainly based on an article written by Rich Simmonds …


woensdag 19 februari 2020

Leun Achterover en Laat Je Bitcoins Groeien / Sit Back and Have Your Bitcoins Grown 😊

Je leest dit bericht in minder dan 2 minuten ...
English text down below
Leun Achterover en Laat Je Bitcoin Groeien
19 februari 2020
Na meer dan 16 jaar actief te zijn geweest met Netwerk Marketing, heb ik de laatste 2 jaar hoofdzakelijk vanaf de zijlijn gekeken naar online ‘verdien’ bedrijven – in de praktijk meestal geld verliezende bedrijven …
Maar vorig jaar kwam ik een bedrijf tegen dat er vanaf de start in april 2019 veilig en gezond uitzag … Dus ik opende ik een account en heb nu de moed het te delen …

Ik zal proberen het kort en krachtig te houden. Maar je kent me, het kan een beetje uitlopen … LOL!

Als je er al van hoorde, maar je opende nog geen account, is het vrij zeker dat je er niet voldoende aandacht aan besteedde en het mogelijk niet begreep. Zo simpel is dat!

Ik snap hoe dat gaat, omdat ik die fout ook maakte … een “haastig oordeel” door een fout te maken die me al veel geld kostte door slechte timing en gemiste kansen. Maak die fout hier NIET.

Bijna een jaar geleden begonnen en een groot succes: het loopt zo soepel als een Zwitsers uurwerk – zonder al die vervelende dingen die zo vaak voorkomen bij start-ups. Dit bedrijf toont serieuze expertise en investeringen. Het weerspiegelt ook de jarenlange ervaring die het mogelijk maakt.

Hoe nu SNEL verder:
1. Bezoek de website en kom daarna hier terug …
Registreer je niet op de website, maar gratis bij mij via deze link >>  https://mymticlub.com  << zonder verplichtingen (ik ondersteun mijn mensen persoonlijk). Verken de eenvoudige en duidelijke site, van binnen en van buiten, neem het goed door. Simpele en heldere informatie. Je kunt ook lid worden van de FB en Telegram Live Groups als je wilt.
2. Wil je meer weten, meer verkennen? Prima –
Bedrijfsvideo’s op hun YouTube-kanaal  YouTube Channel … en ontmoet de zeer transparante CEO in diverse video’s. Maak kennis met deze CEO die wordt geïnterviewd door 3 trading experts  Ontmoet de CEO tijdens een interview met 3 trading experts …

Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt …

Wel nog een paar details die mij ZEER aanspreken …
 • EENVOUDIGER kan haast niet … voor zowel passief als actief inkomen 
 • GEEN ondoordringbare muren van verdienmechanismen, credits en uitbetalingstijden, enz. 
 • GEWELDIG RENDEMENT: 5 dagen per week passief 
 • GELDOPNAMEN: op ieder moment dat jij het wilt
 • GEEN lock-in tijd van je geld … dus vrijheid blijheid
 • GEMAKKELIJK: vanwege de automatische DAGELIJKSE rente op rente (compounding).  In 1 maand meer dan 12% op je geld maken, in minder dan 6 maanden is je geld al verdubbeld en na slechts 1 jaar groeit je investering van 100% tot 350% … 
 • GEEN lock-in minimaliseert ook de impact van cryptovolatiliteit 
 • ALLE uitbetalingen aan de leden worden gedaan vanuit gerealiseerde tradingresultaten
 • Geloofwaardigheid, zeer grote transparantie en communicatie
 • Zeer zichtbare CEO: altijd aanwezig en hands-on met leden.
 • Extreem duurzaam financieel ingebouwd door ontwerp. Bitcoin in en Bitcoin uit ZONDER kosten
 • GEEN lidmaatschappen
Ik ben enthousiast … Dus heb ik inmiddels ruim 1.000$ up and running, ga de komende week bijstorten en ontving een 1e uitbetaling van $500 in BTC. Een prettige ervaring 😉 en ben daar dus blij mee … Stel je voor hoe lekker mijn portemonnee aanvoelt? En JIJ, hoe zit het met jou?
Neem een kijkje op de site. Of registreer je en verken de backoffice. Doe het nu of krijg later spijt.
Registreer je gratis bij mij, doe een storting en verdien 24 uur later:
Mijn registratielink >>  https://mymticlub.com <<
Ik stuur je een persoonlijk e-mailbericht, zodra ik je op mijn back office zie, om je verder op weg te helpen als je actief wordt.
Je bent ook van harte welkom om van deze e-mail jouw eigen versie te maken als je je bij mij aansluit. Tip: bewaar deze mail zorgvuldig en verander mijn persoonlijke links in die van jou.

Laten we er met elkaar van genieten en onze voorspoed delen.

Groeten,
Evelien & Dick

PS1: Je weet het al, maar ik moet het herhalen. Nooit meer inzetten dan je kunt veroorloven te verliezen. Zaken zijn, net als al het andere in het leven, riskant. Wees voorzichtig, wees slim en verantwoordelijk voor al je beslissingen om verandering te creëren.
PS2: Als je eerst de kat uit de boom wilt kijken, dat kan ook 
😉
Vraag dan toegang tot mijn Facebook group Mirror Trading International MTI door op deze link te klikken … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/Lean Back and Have Your Bitcoin Grown
19 februari 2020
Reading this message takes less than 3 minutes …

After being active with Network Marketing for more than 16 years, the last let’s say 2 years I’ve only been watching the online ‘earning’ businesses – in practice losing money businesses …
But last year, I came across a company that looked safe and sound from their starting in April 2019 … So I went in to practice and now I dare to share it …
I’ll try to keep this short and sweet.  But you know me, so it could go on a bit … LOL!
If you have heard about this and you’re NOT in, it’s quite certainly because you haven’t paid sufficient attention and understood it.  Period!
I can understand how that happens because I’ve made that mistake too … a “rush to judgment” making a mistake that cost me a fortune in poor timing and missed opportunity.  Do NOT make that mistake here.
Almost 1 year running,  and a great success:  It’s all original work and running smoothly as clockwork – with none of that nasty stumbling around that is so common to new operations.  This shows serious expertise and investment.  It also reflects the couple of years of development work that made it possible.

The QUICK Way Forward
1:  Visit the Website – and then come back here …
Don’t register on the website, but for free with me – https://mymticlub.com – with no obligation (I support my people personally).  Explore the simple and clear site, inside and out, study it.  Pay close attention to the details of its information.  Test it.  You can also join the FB and Telegram Live Groups once you’re a member.
2:  Want to go deeper, Explore More?  Okay –
Company Videos on their YouTube Channel:  Meet the very transparent CEO in lots of videos.  Meet the CEO being interviewed by 3 trading experts …

That’s really all you need.  But this may be of interest to you as well.

A Few of the Things I Like Very Much here …
 • SIMPLE as can be … for both Passive AND Active Earnings
 • NO impenetrable MAZE of earning mechanisms, credits and payout times, etc etc.
 • AMAZING EARNING
 • Earn Passively 5 days per week – withdraw instantly daily
 • FAST: NO Lock-In time of your money
 • EASY: because of the automatic DAILY compounding to earn more than 12% on your money in a month, in less than 6 months your money already doubled and after just 1 year your investment grew from 100% to 350% …
 • NO lock-in also MINIMIZES the impact of Crypto Volatility – problematic elsewhere
 • ALL the payments to the members are done out of the company earnings 
 • Extreme Company, Trading, and AI Credibility
 • Extreme Transparency, and Communication
 • Extremely Public CEO is ever-present and hands-on with members
 • Extreme Sustainability built-in financially by design
 • Bitcoin in and Bitcoin out 
 • NO fees, NO memberships to pay
 • Perfect Positioning for the oncoming Bitcoin!
Me?
I like it.  So I have now more than 1,000$ up and running, next week I will put in more and I withdrew 500$ in BTC the last week.  A very nice experience.  Happy me.  Do you know how good my wallet is feeling?  And YOU, so what about you?
Take a look at the site. Or register and explore the back office. Do it now or regret it later.
Register with me for free, make a deposit, and earn tomorrow:  https://mymticlub.com
I’ll send you a personal Welcome e-mail when you join, something to help and something you can use when you go active. 
Let’s all thrive, enjoy, and share our good fortunes.
Cheers,
Evelien & Dick

PS1:  You know this, but I should repeat it.  Never ever put in more than you can afford to lose.  Business, as with everything else in life, is risky.  Take care, be smart, be responsible for all your decisions, and be decisive to create change.
PS2: If you first want to look the cat out of the tree – Dutch saying LOL – that’s also possible of course … Then request access to my Facebook group Mirror Trading International MTI by clicking on this link … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/

zaterdag 3 september 2016

Van de week zag ik op de tv het programma “Hollandse Zaken”. Een discussieprogramma. Regelmatig worden er interessante onderwerpen behandeld en dit keer ging het over een onderwerp dat mij wel zeer aansprak:

Hoe redden
ouderen zich in de huidige tijd waar ze te maken krijgen met korting op de pensioenen, korting op hulp terwijl er wel wordt verwacht dat ze langer thuis blijven etc. etc. En hoewel het programma zich nu richtte op de oudere generatie is het ook voor de huidige jongere generatie interessant om verder te lezen. Ook zij krijgen immers te maken met langer doorwerken, minder pensioen etc. etc. problemen die nu al spelen maar die waarschijnlijk alleen maar groter worden en waar je nu al over na moet denken.  
 

Hoewel e
r wordt gezegd dat de huidige 65+ generatie het eigenlijk helemaal niet zo slecht heeft en dat er sprake is van een “rupsje nooit genoeg”-cultuur blijkt toch dat deze stelling niet helemaal overeenkomt met de waarheid. Het gros van de gepensioneerden moet rondkomen van AOW met – als ze geluk hebben – een aanvullend pensioen.  
 

Het panel
, bestaande uit 65-plussers werd gevraagd of er naast de AOW ook nog sprake was van een aanvullend pensioen(tje) en wat er gedaan wordt om dat eventueel aan te vullen. Eén van de panelleden vulde haar inkomen aan met het werken voor PostNL, een ander panellid hielp samen met andere vrijwilligers ouderen in zijn dorp die het minder breed hadden of die eenzaam waren. Weer een ander had plannen om een woonproject op te starten voor senioren. Kortom het bleek dat 65-plussers zelf veelvuldig initiatieven ontplooien om het inkomen aan te vullen of om anderen te helpen rond te komen.
 

Wel werd
duidelijk dat niemand rekent op de overheid en dat je zelf moet zorgen voor een Prettig Leven d.m.v. aanvulling op je inkomen en dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. En gelukkig is het dankzij internet voor iedereen mogelijk om te zorgen voor een rianter inkomen. Er zijn diverse onlineverdienmodellen waarmee je met niet al te veel tijd en ongeacht je leeftijd of opleiding een aardig inkomen kunt verdienen.
Dick en ik zorgen dankzij deze online verdienmodellen voor die zo noodzakelijke aanvulling op ons AOW en onze pensioentjes,  voor een “Prettig Leven” dus. Met de winst die we uit deze systemen genereren kunnen we de dingen doen die alleen met AOW en pensioen beslist niet mogelijk waren. 

Groet en
een Prettig Leven verder,

woensdag 10 augustus 2016

Prettigleven Deze naam past goed bij wat wij nu belangrijk vinden.
Een carrière nastreven hoeft niet meer zo nodig nu we beiden met pensioen zijn en een leven dat alleen maar uit geld verdienen bestaat zonder daarvan te kunnen genieten is ook niet zo interessant.
Wij willen wèl “Prettigleven” en dat wensen wij iedereen toe. 

Een “Prettigleven” is een leven zonder zorgen en de meeste zorgen zijn toch financiële zorgen: zorg voor kinderen, baan, oude dag etc.
Wij proberen d.m.v. tips op het financiële vlak iedereen te helpen een “Prettigleven” te leiden.

Voor een “Prettigleven” moet je echter zelf voor de slingers zorgen en dan is het natuurlijk wel noodzakelijk om inkomen te hebben - of dat nu uit euro’s, dollars, onecoins of bitcoins bestaat.
Voor vele pensionado’s is AOW eventueel aangevuld met een pensioen(tje) geen vetpot.

Wij zijn daarom op zoek gegaan naar extra mogelijkheden om ons inkomen aan te vullen en er zo voor te zorgen dat we tòch een “Prettigleven” kunnen hebben. Wij kunnen ons zo voorstellen dat niet alleen mensen van onze leeftijd op zoek zijn naar meer inkomsten.
Ook ZZP-ers, ondernemers, studenten, werknemers etc. kunnen vaak wel een aanvulling op hun inkomsten gebruiken.
Iedereen wil toch genieten van de plezierige dingen in het leven!
Meestal is daarvoor helaas wel méér geld nodig dan er binnen komt.

Internet biedt dé mogelijkheid om op een andere manier geld te verdienen, waarbij niet gevraagd wordt naar leeftijd, opleiding en ervaring.
Als je even rond surft vindt je legio mogelijkheden om je inkomen te vergroten en te spreiden over verschillende verdienmodellen.
Om te zorgen voor een Financieel “Prettigleven” zonder geldzorgen!! !

Wij zijn vorig jaar begonnen met het testen van meerdere online verdienmodellen op
* betrouwbaarheid
* rendement * uitbetaling ­­­­­­­
* wel/geen verplichting om een team op te bouwen
* mogelijkheid met kleine bedragen te starten
EN …. Daaruit hebben wij een aantal verdienmodellen geselecteerd waar wij nu maandelijks een bedrag uit halen als aanvulling op ons inkomen.
Zie VerdienModellen

Wil je er meer over weten bel ons dan op 06-21 491 266 of stuur een mail naar: dick.hamers@gmail.com / brouwer.evelien@gmail.com
                 
                                 Een “Prettigleven” gewenst

zondag 1 mei 2011

Beïnvloeding

Beïnvloeding
Ons onderwijs is vooral gericht op verstandelijk redeneren en dat terwijl wij mensen toch
echt emotionele wezens zijn.
Indien je anderen wilt beïnvloeden zul je daarom beslist de gevoelens van anderen moeten betrekken.
Dat wil niet zeggen dat je je logica moet uitsluiten, maar wel dat je de logica moet
verpakken in emotie.
In de reclame gebeurt precies het zelfde.
De meest succesvolle reclames bevatten logische argumenten verpakt in humor en/of gaan over gelukkige families, kinderen en dieren.
Deze wekken namelijk warme emoties op die worden verbonden aan het product.
In communicatie is je boodschap het product.
Om je boodschap impact te geven op een mens kun je dezelfde techniek toepassen.

Empathie
Leef je in de ander in.
Voel met hem mee en beredeneer vanuit zijn situatie.
Verbouw je boodschap dusdanig dat het de ander tot voordeel is.
De ander heeft namelijk zeer weinig aan jouw voordeel en des te meer aan zijn eigen voordeel.
Focus daarom op de ander, laat je gevoel de overhand krijgen, voel wat de ander voelt, toon begrip.
Spreek en beweeg wat rustiger, geef warmte aan je stem.

Aandacht
Ieder mens verlangt naar aandacht.
Sommigen meer dan anderen, maar het verlangen zit in ons allemaal.
De ergste straf voor een mens is daarom ook negeren en isoleren.
Geef de ander aandacht door je focus op de ander te richten, actief te luisteren en door het stellen van open vragen.
We hebben niet voor niets 2 oren en 1 mond.
Dat is de juiste verhouding in communiceren.
Luister 2x meer dan dat je praat.
Succes verzekert! Althans, als je interesse in de ander gemeend is.
Indien je geen gemeende interesse hebt werkt het beslist averechts!
Door goed te luisteren en te vragen geef je aandacht en bovendien weet je precies hoe je boodschap overkomt en kun je bijsturen.

Rapport
Dit komt erop neer dat je in ‘flow’ komt met de ander.
Vermijdt alle tegenstellingen en zoek zo veel mogelijk
overeenkomsten.
Pas je kleding aan, je woordkeuze en je bewegingen, zodanig dat je zoveel mogelijk gelijk bent aan die ander.
Diegene die we het meest sympathiek vinden is diegene die het meest op ons lijkt in alle opzichten.
Uiteraard zijn hier wel grenzen aan want je moet nooit een concessie doen aan je integriteit en ethiek.


Humor
Als de ander kan lachen is deze meer ontvankelijk voor jouw boodschap.
Men voelt zich gelukkiger en het kweekt bovendien sympathie door samen even lekker te lachen.
Neem jezelf en de situatie daarom niet té serieus en onderzoek in hoeverre je humor
kunt toepassen.
Je zult zien indien je dit oefent, dat je in staat bent je boodschap met meer humor te brengen.
Lachend kun je zelfs beledigende opmerkingen plaatsen zonder de ander te beledigen. Dit is immers een bekende formule die cabaretiers veelvuldig toepassen?


Metaforen & praktische voorbeelden
Door je boodschap te verpakken in- of te larderen met een metafoor of praktisch
voorbeeld uit eigen ervaring of die van een ander, wordt je boodschap ineens een stuk
levendiger en kan de ander zich de situatie die jij bedoeld veel gemakkelijker voorstellen.
Een metafoor of praktische ervaring is pure emotie.
Voorbeeld van een metafoor: “Piet jij bent als olie in een machine; zonder jou zou deze
afdeling minder soepel functioneren”.
Voorbeeld van een praktische ervaring: “Piet, ik heb van diverse mensen gehoord dat jij
met al je medewerkers goed omgaat en dat de onderlinge samenwerking heel soepel
verloopt.
Kees bijvoorbeeld, kwam mij gisteren nog vertellen dat je …..”
Voorbeeld van een emotieloze, logische boodschap: “Piet, jij bestuurt jouw afdeling boven het gemiddelde van de norm die wij stellen”.

Positief
Een positieve boodschap en/of houding heeft aantrekkingskracht, een negatieve werkt weerstand op.
Onderzoek daarom hoe je je boodschap positief kunt brengen en inhoudelijk positief kunt verwoorden.
Het gaat hier dus om zowel je mentale houding als ook om de inhoud van je boodschap. Je hebt een positieve mentale houding indien je de juiste intenties én positieve verwachtingen hebt.
Je boodschap is positief indien zowel de woorden zelf als ook het beoogde effect positief is.
Voorbeeld negatief: “Jij bent altijd de sleutels kwijt, er gaat geen dag voorbij of je vergeet waar je ze gelaten hebt, ik geloof niet dat je ooit in staat zult zijn je sleutels niet te vergeten.”
Omgebouwd naar positief; “Het zou fijn zijn als je aandacht geeft aan je sleutels zodat je altijd weet waar ze zijn.
Ik reken er op dat je er volgende keer aan denkt en dat je ze bij je hebt.
Ik benoem jou tot sleutelbewaarder!”

Dick Hamers met dank aan Arjan Koopmans