Translate

zaterdag 3 september 2016

Van de week zag ik op de tv het programma “Hollandse Zaken”. Een discussieprogramma. Regelmatig worden er interessante onderwerpen behandeld en dit keer ging het over een onderwerp dat mij wel zeer aansprak:

Hoe redden
ouderen zich in de huidige tijd waar ze te maken krijgen met korting op de pensioenen, korting op hulp terwijl er wel wordt verwacht dat ze langer thuis blijven etc. etc. En hoewel het programma zich nu richtte op de oudere generatie is het ook voor de huidige jongere generatie interessant om verder te lezen. Ook zij krijgen immers te maken met langer doorwerken, minder pensioen etc. etc. problemen die nu al spelen maar die waarschijnlijk alleen maar groter worden en waar je nu al over na moet denken.  
 

Hoewel e
r wordt gezegd dat de huidige 65+ generatie het eigenlijk helemaal niet zo slecht heeft en dat er sprake is van een “rupsje nooit genoeg”-cultuur blijkt toch dat deze stelling niet helemaal overeenkomt met de waarheid. Het gros van de gepensioneerden moet rondkomen van AOW met – als ze geluk hebben – een aanvullend pensioen.  
 

Het panel
, bestaande uit 65-plussers werd gevraagd of er naast de AOW ook nog sprake was van een aanvullend pensioen(tje) en wat er gedaan wordt om dat eventueel aan te vullen. Eén van de panelleden vulde haar inkomen aan met het werken voor PostNL, een ander panellid hielp samen met andere vrijwilligers ouderen in zijn dorp die het minder breed hadden of die eenzaam waren. Weer een ander had plannen om een woonproject op te starten voor senioren. Kortom het bleek dat 65-plussers zelf veelvuldig initiatieven ontplooien om het inkomen aan te vullen of om anderen te helpen rond te komen.
 

Wel werd
duidelijk dat niemand rekent op de overheid en dat je zelf moet zorgen voor een Prettig Leven d.m.v. aanvulling op je inkomen en dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. En gelukkig is het dankzij internet voor iedereen mogelijk om te zorgen voor een rianter inkomen. Er zijn diverse onlineverdienmodellen waarmee je met niet al te veel tijd en ongeacht je leeftijd of opleiding een aardig inkomen kunt verdienen.
Dick en ik zorgen dankzij deze online verdienmodellen voor die zo noodzakelijke aanvulling op ons AOW en onze pensioentjes,  voor een “Prettig Leven” dus. Met de winst die we uit deze systemen genereren kunnen we de dingen doen die alleen met AOW en pensioen beslist niet mogelijk waren. 

Groet en
een Prettig Leven verder,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten