Translate

woensdag 19 februari 2020

Leun Achterover en Laat Je Bitcoins Groeien / Sit Back and Have Your Bitcoins Grown 😊

Je leest dit bericht in minder dan 2 minuten ...
English text down below
Leun Achterover en Laat Je Bitcoin Groeien
19 februari 2020
Na meer dan 16 jaar actief te zijn geweest met Netwerk Marketing, heb ik de laatste 2 jaar hoofdzakelijk vanaf de zijlijn gekeken naar online ‘verdien’ bedrijven – in de praktijk meestal geld verliezende bedrijven …
Maar vorig jaar kwam ik een bedrijf tegen dat er vanaf de start in april 2019 veilig en gezond uitzag … Dus ik opende ik een account en heb nu de moed het te delen …

Ik zal proberen het kort en krachtig te houden. Maar je kent me, het kan een beetje uitlopen … LOL!

Als je er al van hoorde, maar je opende nog geen account, is het vrij zeker dat je er niet voldoende aandacht aan besteedde en het mogelijk niet begreep. Zo simpel is dat!

Ik snap hoe dat gaat, omdat ik die fout ook maakte … een “haastig oordeel” door een fout te maken die me al veel geld kostte door slechte timing en gemiste kansen. Maak die fout hier NIET.

Bijna een jaar geleden begonnen en een groot succes: het loopt zo soepel als een Zwitsers uurwerk – zonder al die vervelende dingen die zo vaak voorkomen bij start-ups. Dit bedrijf toont serieuze expertise en investeringen. Het weerspiegelt ook de jarenlange ervaring die het mogelijk maakt.

Hoe nu SNEL verder:
1. Bezoek de website en kom daarna hier terug …
Registreer je niet op de website, maar gratis bij mij via deze link >>  https://mymticlub.com  << zonder verplichtingen (ik ondersteun mijn mensen persoonlijk). Verken de eenvoudige en duidelijke site, van binnen en van buiten, neem het goed door. Simpele en heldere informatie. Je kunt ook lid worden van de FB en Telegram Live Groups als je wilt.
2. Wil je meer weten, meer verkennen? Prima –
Bedrijfsvideo’s op hun YouTube-kanaal  YouTube Channel … en ontmoet de zeer transparante CEO in diverse video’s. Maak kennis met deze CEO die wordt geïnterviewd door 3 trading experts  Ontmoet de CEO tijdens een interview met 3 trading experts …

Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt …

Wel nog een paar details die mij ZEER aanspreken …
 • EENVOUDIGER kan haast niet … voor zowel passief als actief inkomen 
 • GEEN ondoordringbare muren van verdienmechanismen, credits en uitbetalingstijden, enz. 
 • GEWELDIG RENDEMENT: 5 dagen per week passief 
 • GELDOPNAMEN: op ieder moment dat jij het wilt
 • GEEN lock-in tijd van je geld … dus vrijheid blijheid
 • GEMAKKELIJK: vanwege de automatische DAGELIJKSE rente op rente (compounding).  In 1 maand meer dan 12% op je geld maken, in minder dan 6 maanden is je geld al verdubbeld en na slechts 1 jaar groeit je investering van 100% tot 350% … 
 • GEEN lock-in minimaliseert ook de impact van cryptovolatiliteit 
 • ALLE uitbetalingen aan de leden worden gedaan vanuit gerealiseerde tradingresultaten
 • Geloofwaardigheid, zeer grote transparantie en communicatie
 • Zeer zichtbare CEO: altijd aanwezig en hands-on met leden.
 • Extreem duurzaam financieel ingebouwd door ontwerp. Bitcoin in en Bitcoin uit ZONDER kosten
 • GEEN lidmaatschappen
Ik ben enthousiast … Dus heb ik inmiddels ruim 1.000$ up and running, ga de komende week bijstorten en ontving een 1e uitbetaling van $500 in BTC. Een prettige ervaring 😉 en ben daar dus blij mee … Stel je voor hoe lekker mijn portemonnee aanvoelt? En JIJ, hoe zit het met jou?
Neem een kijkje op de site. Of registreer je en verken de backoffice. Doe het nu of krijg later spijt.
Registreer je gratis bij mij, doe een storting en verdien 24 uur later:
Mijn registratielink >>  https://mymticlub.com <<
Ik stuur je een persoonlijk e-mailbericht, zodra ik je op mijn back office zie, om je verder op weg te helpen als je actief wordt.
Je bent ook van harte welkom om van deze e-mail jouw eigen versie te maken als je je bij mij aansluit. Tip: bewaar deze mail zorgvuldig en verander mijn persoonlijke links in die van jou.

Laten we er met elkaar van genieten en onze voorspoed delen.

Groeten,
Evelien & Dick

PS1: Je weet het al, maar ik moet het herhalen. Nooit meer inzetten dan je kunt veroorloven te verliezen. Zaken zijn, net als al het andere in het leven, riskant. Wees voorzichtig, wees slim en verantwoordelijk voor al je beslissingen om verandering te creëren.
PS2: Als je eerst de kat uit de boom wilt kijken, dat kan ook 
😉
Vraag dan toegang tot mijn Facebook group Mirror Trading International MTI door op deze link te klikken … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/Lean Back and Have Your Bitcoin Grown
19 februari 2020
Reading this message takes less than 3 minutes …

After being active with Network Marketing for more than 16 years, the last let’s say 2 years I’ve only been watching the online ‘earning’ businesses – in practice losing money businesses …
But last year, I came across a company that looked safe and sound from their starting in April 2019 … So I went in to practice and now I dare to share it …
I’ll try to keep this short and sweet.  But you know me, so it could go on a bit … LOL!
If you have heard about this and you’re NOT in, it’s quite certainly because you haven’t paid sufficient attention and understood it.  Period!
I can understand how that happens because I’ve made that mistake too … a “rush to judgment” making a mistake that cost me a fortune in poor timing and missed opportunity.  Do NOT make that mistake here.
Almost 1 year running,  and a great success:  It’s all original work and running smoothly as clockwork – with none of that nasty stumbling around that is so common to new operations.  This shows serious expertise and investment.  It also reflects the couple of years of development work that made it possible.

The QUICK Way Forward
1:  Visit the Website – and then come back here …
Don’t register on the website, but for free with me – https://mymticlub.com – with no obligation (I support my people personally).  Explore the simple and clear site, inside and out, study it.  Pay close attention to the details of its information.  Test it.  You can also join the FB and Telegram Live Groups once you’re a member.
2:  Want to go deeper, Explore More?  Okay –
Company Videos on their YouTube Channel:  Meet the very transparent CEO in lots of videos.  Meet the CEO being interviewed by 3 trading experts …

That’s really all you need.  But this may be of interest to you as well.

A Few of the Things I Like Very Much here …
 • SIMPLE as can be … for both Passive AND Active Earnings
 • NO impenetrable MAZE of earning mechanisms, credits and payout times, etc etc.
 • AMAZING EARNING
 • Earn Passively 5 days per week – withdraw instantly daily
 • FAST: NO Lock-In time of your money
 • EASY: because of the automatic DAILY compounding to earn more than 12% on your money in a month, in less than 6 months your money already doubled and after just 1 year your investment grew from 100% to 350% …
 • NO lock-in also MINIMIZES the impact of Crypto Volatility – problematic elsewhere
 • ALL the payments to the members are done out of the company earnings 
 • Extreme Company, Trading, and AI Credibility
 • Extreme Transparency, and Communication
 • Extremely Public CEO is ever-present and hands-on with members
 • Extreme Sustainability built-in financially by design
 • Bitcoin in and Bitcoin out 
 • NO fees, NO memberships to pay
 • Perfect Positioning for the oncoming Bitcoin!
Me?
I like it.  So I have now more than 1,000$ up and running, next week I will put in more and I withdrew 500$ in BTC the last week.  A very nice experience.  Happy me.  Do you know how good my wallet is feeling?  And YOU, so what about you?
Take a look at the site. Or register and explore the back office. Do it now or regret it later.
Register with me for free, make a deposit, and earn tomorrow:  https://mymticlub.com
I’ll send you a personal Welcome e-mail when you join, something to help and something you can use when you go active. 
Let’s all thrive, enjoy, and share our good fortunes.
Cheers,
Evelien & Dick

PS1:  You know this, but I should repeat it.  Never ever put in more than you can afford to lose.  Business, as with everything else in life, is risky.  Take care, be smart, be responsible for all your decisions, and be decisive to create change.
PS2: If you first want to look the cat out of the tree – Dutch saying LOL – that’s also possible of course … Then request access to my Facebook group Mirror Trading International MTI by clicking on this link … https://www.facebook.com/groups/610624525801900/

zaterdag 3 september 2016

Van de week zag ik op de tv het programma “Hollandse Zaken”. Een discussieprogramma. Regelmatig worden er interessante onderwerpen behandeld en dit keer ging het over een onderwerp dat mij wel zeer aansprak:

Hoe redden
ouderen zich in de huidige tijd waar ze te maken krijgen met korting op de pensioenen, korting op hulp terwijl er wel wordt verwacht dat ze langer thuis blijven etc. etc. En hoewel het programma zich nu richtte op de oudere generatie is het ook voor de huidige jongere generatie interessant om verder te lezen. Ook zij krijgen immers te maken met langer doorwerken, minder pensioen etc. etc. problemen die nu al spelen maar die waarschijnlijk alleen maar groter worden en waar je nu al over na moet denken.  
 

Hoewel e
r wordt gezegd dat de huidige 65+ generatie het eigenlijk helemaal niet zo slecht heeft en dat er sprake is van een “rupsje nooit genoeg”-cultuur blijkt toch dat deze stelling niet helemaal overeenkomt met de waarheid. Het gros van de gepensioneerden moet rondkomen van AOW met – als ze geluk hebben – een aanvullend pensioen.  
 

Het panel
, bestaande uit 65-plussers werd gevraagd of er naast de AOW ook nog sprake was van een aanvullend pensioen(tje) en wat er gedaan wordt om dat eventueel aan te vullen. Eén van de panelleden vulde haar inkomen aan met het werken voor PostNL, een ander panellid hielp samen met andere vrijwilligers ouderen in zijn dorp die het minder breed hadden of die eenzaam waren. Weer een ander had plannen om een woonproject op te starten voor senioren. Kortom het bleek dat 65-plussers zelf veelvuldig initiatieven ontplooien om het inkomen aan te vullen of om anderen te helpen rond te komen.
 

Wel werd
duidelijk dat niemand rekent op de overheid en dat je zelf moet zorgen voor een Prettig Leven d.m.v. aanvulling op je inkomen en dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. En gelukkig is het dankzij internet voor iedereen mogelijk om te zorgen voor een rianter inkomen. Er zijn diverse onlineverdienmodellen waarmee je met niet al te veel tijd en ongeacht je leeftijd of opleiding een aardig inkomen kunt verdienen.
Dick en ik zorgen dankzij deze online verdienmodellen voor die zo noodzakelijke aanvulling op ons AOW en onze pensioentjes,  voor een “Prettig Leven” dus. Met de winst die we uit deze systemen genereren kunnen we de dingen doen die alleen met AOW en pensioen beslist niet mogelijk waren. 

Groet en
een Prettig Leven verder,

woensdag 10 augustus 2016

Prettigleven Deze naam past goed bij wat wij nu belangrijk vinden.
Een carrière nastreven hoeft niet meer zo nodig nu we beiden met pensioen zijn en een leven dat alleen maar uit geld verdienen bestaat zonder daarvan te kunnen genieten is ook niet zo interessant.
Wij willen wèl “Prettigleven” en dat wensen wij iedereen toe. 

Een “Prettigleven” is een leven zonder zorgen en de meeste zorgen zijn toch financiële zorgen: zorg voor kinderen, baan, oude dag etc.
Wij proberen d.m.v. tips op het financiële vlak iedereen te helpen een “Prettigleven” te leiden.

Voor een “Prettigleven” moet je echter zelf voor de slingers zorgen en dan is het natuurlijk wel noodzakelijk om inkomen te hebben - of dat nu uit euro’s, dollars, onecoins of bitcoins bestaat.
Voor vele pensionado’s is AOW eventueel aangevuld met een pensioen(tje) geen vetpot.

Wij zijn daarom op zoek gegaan naar extra mogelijkheden om ons inkomen aan te vullen en er zo voor te zorgen dat we tòch een “Prettigleven” kunnen hebben. Wij kunnen ons zo voorstellen dat niet alleen mensen van onze leeftijd op zoek zijn naar meer inkomsten.
Ook ZZP-ers, ondernemers, studenten, werknemers etc. kunnen vaak wel een aanvulling op hun inkomsten gebruiken.
Iedereen wil toch genieten van de plezierige dingen in het leven!
Meestal is daarvoor helaas wel méér geld nodig dan er binnen komt.

Internet biedt dé mogelijkheid om op een andere manier geld te verdienen, waarbij niet gevraagd wordt naar leeftijd, opleiding en ervaring.
Als je even rond surft vindt je legio mogelijkheden om je inkomen te vergroten en te spreiden over verschillende verdienmodellen.
Om te zorgen voor een Financieel “Prettigleven” zonder geldzorgen!! !

Wij zijn vorig jaar begonnen met het testen van meerdere online verdienmodellen op
* betrouwbaarheid
* rendement * uitbetaling ­­­­­­­
* wel/geen verplichting om een team op te bouwen
* mogelijkheid met kleine bedragen te starten
EN …. Daaruit hebben wij een aantal verdienmodellen geselecteerd waar wij nu maandelijks een bedrag uit halen als aanvulling op ons inkomen.
Zie VerdienModellen

Wil je er meer over weten bel ons dan op 06-21 491 266 of stuur een mail naar: dick.hamers@gmail.com / brouwer.evelien@gmail.com
                 
                                 Een “Prettigleven” gewenst

zondag 1 mei 2011

Beïnvloeding

Beïnvloeding
Ons onderwijs is vooral gericht op verstandelijk redeneren en dat terwijl wij mensen toch
echt emotionele wezens zijn.
Indien je anderen wilt beïnvloeden zul je daarom beslist de gevoelens van anderen moeten betrekken.
Dat wil niet zeggen dat je je logica moet uitsluiten, maar wel dat je de logica moet
verpakken in emotie.
In de reclame gebeurt precies het zelfde.
De meest succesvolle reclames bevatten logische argumenten verpakt in humor en/of gaan over gelukkige families, kinderen en dieren.
Deze wekken namelijk warme emoties op die worden verbonden aan het product.
In communicatie is je boodschap het product.
Om je boodschap impact te geven op een mens kun je dezelfde techniek toepassen.

Empathie
Leef je in de ander in.
Voel met hem mee en beredeneer vanuit zijn situatie.
Verbouw je boodschap dusdanig dat het de ander tot voordeel is.
De ander heeft namelijk zeer weinig aan jouw voordeel en des te meer aan zijn eigen voordeel.
Focus daarom op de ander, laat je gevoel de overhand krijgen, voel wat de ander voelt, toon begrip.
Spreek en beweeg wat rustiger, geef warmte aan je stem.

Aandacht
Ieder mens verlangt naar aandacht.
Sommigen meer dan anderen, maar het verlangen zit in ons allemaal.
De ergste straf voor een mens is daarom ook negeren en isoleren.
Geef de ander aandacht door je focus op de ander te richten, actief te luisteren en door het stellen van open vragen.
We hebben niet voor niets 2 oren en 1 mond.
Dat is de juiste verhouding in communiceren.
Luister 2x meer dan dat je praat.
Succes verzekert! Althans, als je interesse in de ander gemeend is.
Indien je geen gemeende interesse hebt werkt het beslist averechts!
Door goed te luisteren en te vragen geef je aandacht en bovendien weet je precies hoe je boodschap overkomt en kun je bijsturen.

Rapport
Dit komt erop neer dat je in ‘flow’ komt met de ander.
Vermijdt alle tegenstellingen en zoek zo veel mogelijk
overeenkomsten.
Pas je kleding aan, je woordkeuze en je bewegingen, zodanig dat je zoveel mogelijk gelijk bent aan die ander.
Diegene die we het meest sympathiek vinden is diegene die het meest op ons lijkt in alle opzichten.
Uiteraard zijn hier wel grenzen aan want je moet nooit een concessie doen aan je integriteit en ethiek.


Humor
Als de ander kan lachen is deze meer ontvankelijk voor jouw boodschap.
Men voelt zich gelukkiger en het kweekt bovendien sympathie door samen even lekker te lachen.
Neem jezelf en de situatie daarom niet té serieus en onderzoek in hoeverre je humor
kunt toepassen.
Je zult zien indien je dit oefent, dat je in staat bent je boodschap met meer humor te brengen.
Lachend kun je zelfs beledigende opmerkingen plaatsen zonder de ander te beledigen. Dit is immers een bekende formule die cabaretiers veelvuldig toepassen?


Metaforen & praktische voorbeelden
Door je boodschap te verpakken in- of te larderen met een metafoor of praktisch
voorbeeld uit eigen ervaring of die van een ander, wordt je boodschap ineens een stuk
levendiger en kan de ander zich de situatie die jij bedoeld veel gemakkelijker voorstellen.
Een metafoor of praktische ervaring is pure emotie.
Voorbeeld van een metafoor: “Piet jij bent als olie in een machine; zonder jou zou deze
afdeling minder soepel functioneren”.
Voorbeeld van een praktische ervaring: “Piet, ik heb van diverse mensen gehoord dat jij
met al je medewerkers goed omgaat en dat de onderlinge samenwerking heel soepel
verloopt.
Kees bijvoorbeeld, kwam mij gisteren nog vertellen dat je …..”
Voorbeeld van een emotieloze, logische boodschap: “Piet, jij bestuurt jouw afdeling boven het gemiddelde van de norm die wij stellen”.

Positief
Een positieve boodschap en/of houding heeft aantrekkingskracht, een negatieve werkt weerstand op.
Onderzoek daarom hoe je je boodschap positief kunt brengen en inhoudelijk positief kunt verwoorden.
Het gaat hier dus om zowel je mentale houding als ook om de inhoud van je boodschap. Je hebt een positieve mentale houding indien je de juiste intenties én positieve verwachtingen hebt.
Je boodschap is positief indien zowel de woorden zelf als ook het beoogde effect positief is.
Voorbeeld negatief: “Jij bent altijd de sleutels kwijt, er gaat geen dag voorbij of je vergeet waar je ze gelaten hebt, ik geloof niet dat je ooit in staat zult zijn je sleutels niet te vergeten.”
Omgebouwd naar positief; “Het zou fijn zijn als je aandacht geeft aan je sleutels zodat je altijd weet waar ze zijn.
Ik reken er op dat je er volgende keer aan denkt en dat je ze bij je hebt.
Ik benoem jou tot sleutelbewaarder!”

Dick Hamers met dank aan Arjan Koopmans

zondag 24 april 2011

Praktische en tijdsbesparende adviezen

Praktische en tijdsbesparende adviezen
Deze keer een aantal praktische adviezen je privé situatie. Immers, tijd is onbetaalbaar, dit kunnen we nooit inhalen of terugverdienen. De tijdsteller loopt door. Mensen die een bijzondere ervaring meemaken zoals ziekte of nog erger, beseffen meer dan enig ander hoe kostbaar tijd feitelijk is.
Het is zaak je tijd zo te besteden dat je niet alleen werkt, maar ook kwaliteit van leven hebt, zowel op het werk als privé. Hoe je daar balans in brengt lijkt me een mooie uitdaging.

Tips voor in de auto
• Blocknote met pen in de auto; schrijf ideeën op, of om notities te maken tijdens een telefoongesprek.
• Luister naar trainingen, studies of luisterboeken (www.123luisterboeken.nl); daarmee maak je de autoritten heel nuttig. Zelf doe ik dit al sinds in een auto heb, destijds met cassettebandjes, daar heb ik er nog enige honderden van!
• Asbak vullen met wat muntgeld
• Parkeren kun je overal zonder creditcards, pin, cash, of chip; heel gemakkelijk met www.yellowbrick.nl
• Papieren zakdoekjes, drinkwater en een paraplu in de wagen hebben.
• Kussentje en deken in wagen hebben. Je kunt in een ellenlange file komen, of pech onderweg hebben. En anders is het fijn voor een heerlijke powernap!
• Boeiend boek in je auto, die je kunt lezen tijdens wachttijden, rust e.d.

Tips in verband met attenties
Geluk zit hem niet in materiaal of geld, maar heeft alles te maken met relaties. Hier is de wet van geven en ontvangen keihard. Sommige mensen klagen dat ze geen vrienden hebben, de oorzaak ligt vaak ik het feit dat ze zelf geen vriend voor een ander zijn, of onvoldoende vertrouwen hebben in anderen, zich niet open durven stellen. Geef gemeende aandacht en men zal gemeende aandacht voor jou hebben!
• Een voorraad postkaarten voor verschillende gelegenheden aanleggen. Maar een handgemaakte is wél leuker. Denk bijvoorbeeld aan een leuke foto uit je eigen collectie. Sowieso altijd een handgeschreven kaart met een persoonlijke tekst.
• Een voldoende voorraad postzegels
• Een voorraad cadeaupapier en plakband
• Ideeën voor cadeaus noteren op een post-it in je adresboek bij de desbetreffende persoon
• Verjaardagskalender op het toilet zodat je hem zeker leest en je bezoekers weten dat je hen belangrijk vind.

Tips voor thuis
• Sleutel van de voordeur bij vrienden/buren leggen voor het geval je deze zelf een keer vergeten bent of dat er iemand dringend in je huis moet zijn
• Een brandblusser op elke etage, want voordat je een emmer hebt gevonden en gevuld hebt met water is de brand al niet meer te blussen met een emmertje water (eigen ervaring)
• Steeds een lamp met batterijen in huis hebben voor als de elektriciteit uitvalt. Bewaar deze in de meterkast.
• Plaats de wasmand daar waar je je uitkleed.
• ’s Avonds je kleren klaarleggen voor morgen.
• Vaste plaats waar je je kleren kan uitdoen en laten. Het is tijdrovend als er overal wat ligt.
• Een speciale stropdassenhanger scheelt veel plaats en tijd om er snel één uit te zoeken.
• Een opgeruimd huis heeft een sterk positief effect op je geest en bovendien spaart het veel tijd bij het vinden.
• Inderdaad, spreek altijd in plaats van ‘iets zoeken’, over ‘iets vinden’; het werkt!
• Uitgelezen tijdschriften kenmerken met een teken zodat je partner weet of deze moet worden bewaard of weggegooid.
• Kleefbriefjes en een pen bij de telefoon om te kunnen noteren zonder te moeten zoeken
• Een memobord voor belangrijke boodschappen, klusjes en data
• Laat kinderen zelf hun spullen opruimen zodra ze dit kunnen, maak het een deel van het spel.
• Als je een film of TV programma bekijkt en het boeit de eerste 7 minuten niet, kijk het dan niet af. De kans dat het ooit nog zal boeien is gering. Overigens sowieso minder TV kijken bespaart heel veel tijd. We kijken immers zo’n 22 uur per week!

Keuken
• Keukengerei dat je het meest gebruikt onder handbereik opbergen.
• Maak in het weekend een menukaart voor de hele week; maak een boodschappenlijst en haal je boodschappen met alleen die lijst.
• Heb je toch nog meer boodschappen nodig, schrijf ze op het memobord

Mindset
• Uitslapen is heerlijk, maar dan ben je wel ontregeld en voel je je nog heel de dag slaperig. Bovendien is je ochtend veel korter, waardoor je automatisch minder productief bent. Sta op tijd op en doe tussendoor een korte powernap!
• Als je iets gebruikt, meteen opruimen
• Zit, sta of lig niet te lang in dezelfde positie. Daar kun je o.a. rugklachten van krijgen. Beweeg! Ga staan, loop even, pak de trap i.p.v. de lift. En je krijgt er nog energie van ook! Daarmee ben je productiever.

Dick Hamers met dank aan Arjan Koopmans

vrijdag 4 februari 2011

De kwaliteit van je denken = de kwaliteit van je leven

De kwaliteit van je denken = de kwaliteit van je leven
Falen is meestal niet het gevolg van een eenmalige gebeurtenis, iets dat zomaar plotseling gebeurt.
Falen komt vooral voort uit een hele reeks kleine, verkeerde beslissingen.
Hoe komt het dan dat iemand met gezond verstand tóch zulke fouten maakt?
Allereerst doordat de beslissingen over kleine dingen gaan en we er daarom minder belang en aandacht aan hechten.
Vervolgens denken we dat deze kleine dingen zo onbelangrijk zijn dat ze er überhaupt niet toe doen.
Ons verstand waarschuwt ons niet of onvoldoende, omdat zo’n op het oog onbeduidende beslissing geen directe, desastreuze gevolgen zal hebben.
Indien je bijvoorbeeld vooraf zou weten dat déze sigaret je ter plekke zou doden, zou je hem niet roken.
Dat roken dodelijk is staat op de verpakking.
Maar je redeneert dan dat het zo’n vaart niet zal lopen; die ene sigaret niet veel zal uitmaken; dat als je niet veel rookt het geen kwaad kan; dat zien we dan later wel; etc.
Elke keer dat je er tóch een opsteekt is een verkeerde beslissing.
En een hele reeks van deze verkeerde beslissingen heeft een zeer hoge kans op enge ziekten die zelfs tot de dood kunnen leiden.
Als je elke dag negativiteit tot je neemt, zoals bijvoorbeeld 5x per dag naar het journaal te luisteren, merk je op dat moment het gevolg niet.
Maar het zal beslist op lange termijn effect hebben op je manier van denken.
Kortom: je wordt zelf negatief.
Naast foute beslissingen kun je ook dingen nalaten om te doen die goed voor je zijn. Het spreekwoord: “an Apple a day keeps the doctor away” moedigt aan om dagelijks fruit en groenten te eten.
We weten dat dit preventief werkt tegen heel veel ziekten en positief werkt op je gezondheid.
Maar op het moment dat je die appel eet voel je je niet meteen als de stripheld Asterix die zijn wonderdrankje inneemt en onoverwinnelijk sterk wordt.
Vanwege het ontbreken van het onmiddellijke effect, verdwijnt dit voedsel langzamerhand steeds meer uit je menu.
Temeer ook omdat de voedingsindustrie zoveel andere verleidingen heeft.
Zo kan het ook gaan met sporten; je begint in met je goede voornemen 3x per week te sporten, doet dat 1 week, ziet de positieve resultaten ervan niet meteen, integendeel; je wordt er zelfs moe van en krijgt spierpijn.
Dus je gaat een keertje niet.
Op zich een foute beslissing, maar ach, die ene keer wegblijven maakt niet uit toch? Maar het gevolg is dat je vaker besluit niet te gaan en uiteindelijk helemaal niet meer gaat.
Zo werkt het ook met te veel eten, te veel drinken, te veel te vaak….
Dit kan ook gebeuren met het vervagen op gebied van integriteit, etiquette, normen & waarden, te weinig rust nemen, niet sparen, te weinig of niets doen aan je persoonlijke ontwikkeling.
Je had je nog voorgenomen om elke dag een bladzijde te lezen uit een opbouwend boek, zodat je na een half jaar toch een heel boek gelezen hebt.
Maar ach, vandaag kan ik wel een keertje overslaan….
Besef dat álles wat je doet een effect heeft, vroeg of laat!
En besef dat alles dat je herhaaldelijk doet, een groot effect zal hebben, vroeg of laat.
Besef dat het er wel dégelijk toe doet.
Elke beslissing, elke stap, hoe klein ook.
Nu we de oorzaak van falen weten, hebben we tevens de sleutel naar succes.
Immers, indien we alle beslissingen waarde geven; en onderzoeken op het uiteindelijke effect; en beslissingen nemen op grond van die lange termijn waarde, dan voorkomen we beslissingen die tot falen leiden.
En wat zou er gebeuren indien we regelmatig een veelheid van kleine dingen zouden doen die een bijdrage leveren aan een positief doel?
Net als sparen bijvoorbeeld.
Doe iedere dag een euro in een spaarpot, breng de inhoud regelmatig naar de bank, kom er nooit meer aan, en je zult zien wat dit na jaren doet!
Of stel, je wilt ver boven je concurrent uitsteken.
Die concurrent is ook niet slecht, anders was deze so wie so niet meer in de markt.
Hij doet kennelijk ook veel goede dingen.
Maar als jij nu op 50 details slechts 2% beter kunt zijn, dan ben je totaal gezien toch zo maar even 100% beter dan je concurrent!
Wat je kunt helpen in dit proces van kwalitatief beter denken, om kwalitatief betere acties te krijgen en daarmee kwalitatief een beter resultaat:
 Definieer 15 doelen die je wilt bereiken
 Focus op 3 doelen
 Deel die doelen op in een stappenplan
 Deel die stappen op in dagelijkse of heel regelmatige acties
 Omdat het effect, en daarmee de beloning, langere tijd duurt, beloon je jezelf bij het bereiken van elke tussentijdse stap
 Vraag anderen je erin te bemoedigen en/of te controleren
 De regelmatige discipline wordt uiteindelijk een routine of gewoonte, en kost daarmee op lange termijn nauwelijks moeite meer

Denken leidt tot doen, doen leidt tot resultaat.
Om het resultaat te veranderen dien je je denken te veranderen.
Om je denken te veranderen moet je de voeding van je denken veranderen.


Dick Hamers met dank aan Arjan Koopmans

vrijdag 10 december 2010

Spreken met impact

Spreken met impact
Spreken voor een publiek is voor de meeste mensen een angstaanjagend gebeuren.
Alleen al de gedachte aan het moeten spreken voor meerdere mensen veroorzaakt klotsende oksels.
Toch komt het vaak voor want iedere leidinggevende, leerkracht, of verkoper heeft ermee te maken.
Hoe zou je het vinden indien je dit niet alleen zou durven, maar zelfs leuk zou vinden?
En hoe zou je het vinden indien je ook nog zó goed zou kunnen spreken dat je boodschap daadwerkelijk impact heeft?

Hierbij enige adviezen om met kracht te kunnen spreken:

Interne communicatie:
Dit is je denken.
Wat zeg je tegen je zelf?
Hoe denk je, wat zijn je overtuigingen.
Hier begint het spreken in het openbaar mee, want het spreken is een GEVOLG van je denken.
Hoe je denkt, je mentale houding, is voor 70% bepalend of men wel of niet iets van je koopt of aanneemt.
Ofwel: als men jou niet mag, zal men weinig- of zelfs helemaal geen interesse meer hebben in je aanbieding of mening!
Hoe komt het toch dat je iemand op het eerste gezicht, nog voor hij iets gezegd heeft niet mag, of juist sympathiek vindt?
Dat kan dan alleen maar voortkomen vanuit je denken.
Je denken is een gecombineerd elektrisch en chemisch proces in je hersenen.
Elektriciteit heeft een bepaalde frequentie en energie.
Dit ‘straal’ je letterlijk uit en noemen we je ‘aura’, ‘charisma, of persoonlijkheid.
Charisma is gebaseerd op allereerst een goed gevoel hebben over jezelf.
Bovendien een volkomen overtuiging met de juiste intenties van dat wat je denkt.
En dat geeft zelfvertrouwen.
En de mate van zelfvertrouwen verzwakt of versterkt je persoonlijkheid en impact op anderen.
Daarom ook is het zo belangrijk je (faal) angst voor het spreken te overwinnen.
Bovendien is het van belang om je gedachten onder controle te houden door positief te denken.
Heb daarom positieve verwachtingen in plaats van negatieve.
Denk nooit: “dit zal wel niks worden”, “wat zullen ze wel niet van me denken”
Denk wel: “dit wordt geweldig”, “de mensen zullen enthousiast zijn”

Externe communicatie
Het gevolg van ons denken, de interne communicatie, is ons doen.
Onze daden komen voort uit de aansturing vanuit onze gedachten.
Die interne communicatie is m.i. voor 70% bepalend voor de impact op de ander.
Wat overblijft is 30% voor de externe communicatie.
Wat we dus doen vanuit ons denken.
Indien we dit verder gaan ontleden komen we uit op:
Hoe we er uit zien 55% Hoe we klinken 38% Wat we zeggen 7%
Dit maakt tevens duidelijk dat de non verbale communicatie de belangrijkste factor is in onze externe communicatie.
Van nature letten we meestal meer op woordkeuze en stemgebruik als op onze lichaamstaal.
We kunnen echter de meeste winst boeken in het overtuigen van anderen met onze presentaties door vooral op lichaamstaal te letten.
Zoals bijvoorbeeld het oogcontact, bewegingen van de handen, en stand van het lichaam.
Spreken met impact is dus vooral een kwestie van je denken op orde te hebben en je
negatieve verwachtingen, zoals (faal) angst om te zetten in positieve verwachtingen.
Bovendien alert te zijn op je lichaamstaal.
De boodschap die je te vertellen hebt, daarbij moet de nadruk meer liggen op HOE je het zegt dan WAT je zegt.
Dick Hamers in samenwerking met Arjan Koopmans schrijver van het boek “spreek met impact!”
Het dat is hier te bestellen