Translate

zondag 14 juni 2020

Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

English text below


Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

14 juni 2020

Bitcoin bestaat nu al meer dan een decennium en is door de reguliere media meer dan 3300 keer uitgeroepen tot ‘bubbel’. Toch heeft het alomtegenwoordige karakter van bitcoin betekent, dat Bitcoin een echte bedreiging is geworden voor conventionele financiële systemen.
Bitcoin is anders dan conventioneel geld, omdat het niet kan worden gedrukt wanneer een overheid geen geld meer heeft, wat vaak gebeurt met fiatgeld, zoals Rands, Dollars en Euro. Zoals het er nu uitziet, zijn er 21 miljoen bitcoins in de wereld en de laatste zal in 2040 ontstaan. Er wordt voorspeld dat bitcoin op een dag het meest schaarse goed of de valuta ter wereld zal zijn.
Hoeveel heb je nodig?
Terwijl een enkele bitcoin momenteel wordt verhandeld tegen bijna $10.000, zelfs als je 0,2 ofwel 20% van een bitcoin bezit, zou je in de positie kunnen komen om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin. Naarmate meer en meer mensen het potentieel van deze cryptocurrency beginnen te realiseren, zal de vraag en dus de waarde toenemen.
Er zijn een aantal voordelen bij het investeren in bitcoin:
1. Het is een nieuwe activaklasse. Cryptocurrency is een volledig nieuwe activaklasse en naarmate Bitcoin aan kracht wint, zal het in de nabije toekomst waarschijnlijk opduiken in pensioenfondsen en op de aanbevelingen lijsten van adviseurs.
2. Het presteert onafhankelijk van andere markten. Bitcoin blijft ongedeerd wanneer de aandelenmarkt crasht of daalt. Dit is niet verrassend, aangezien bitcoin daadwerkelijk tot stand is gekomen als gevolg van de beurscrash en de financiële crisis van 2008.
3. Het devalueert niet zoals contant geld. Hyperinflatie in landen als Zimbabwe en Venezuela betekent dat geld van de ene op de andere dag waardeloos kan worden. Bitcoin, dat eindig van aard is, betekent dat deze valuta dat probleem volledig kan vermijden.
4. Er kan geen beslag op worden gelegd. In veel landen kan fiat-valuta door de banken worden bevroren. Omdat bitcoin niet wordt gecontroleerd door de centrale bank of de overheid, heeft alleen de persoon die in het bezit is van zijn bitcoin-portefeuille sleutels controle over het geld, zonder dat tussenkomst van de overheid mogelijk.
5. Je vraagt je af wat je al weet. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over waar de waarde van geld vandaan komt, of wie controleert jouw geld? Het bestaan van geld in zijn huidige vorm is iets wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Cryptocurrency laat ons echter snel zien dat de overheid onze fondsen niet hoeft te controleren, geld niet in een bank hoeft te worden opgeslagen en dat valuta immuun kan zijn voor hyperinflatie en corruptie.
Bitcoin is gemaakt als een manier om mensen te helpen hun macht over hun eigen economie terug te winnen. Tegenwoordig geeft bitcoin niet alleen mensen over de hele wereld de mogelijkheid om precies dat te doen, maar het is een bewezen succesvolle investering, die de titel van de toekomst van geld waardig is.
Mirror Trading International MTI biedt de mogelijkheid om te delen over de winsten van Bitcoin en te werken aan het bereiken van financiële vrijheid.

* Dit is de vertaling een artikel waarvan de auteur Bontle Moroka is



More Reasons To Invest In Bitcoin In 2020

14 juni 2020

Bitcoin has been around for more than a decade now, and it has been declared a ‘bubble’ more than 3300 times by mainstream media. Yet, the pervasive nature of bitcoin has meant that Bitcoin has become a real threat to conventional financial systems.
Bitcoin is unlike conventional money in that it cannot be printed when a government runs out of money, which is often what happens to fiat money, like Rands, Dollars, and Euros. As it stands, there are 21 million bitcoins in the world, and the final one will come into existence in 2040. It is predicted that bitcoin will one day be the scarcest commodity or currency in the world.
How much do you need?
While a single bitcoin is currently trading at nearly R165 000, even owning 0.2 or 20% of a bitcoin, could place you in the position to take advantage of Bitcoin’s future growth. As more and more people start to realize the potential of this cryptocurrency, demand will increase and the value will increase.
There a number of advantages in investing in bitcoin:
1. It is a new asset class. Cryptocurrency is a completely new asset class, and as Bitcoin gains momentum, it will likely start to show up in pension funds and on the recommendations lists of advisors in the near future.
2. It performs independently of other markets. Bitcoin remains unscathed when the stock market experiences crashes or drops. This isn’t surprising, considering bitcoin actually came about as a result of the stock market crash and financial crisis of 2008.
3. It doesn’t devalue like cash. Hyperinflation in countries like Zimbabwe and Venezuela means that money can become worthless overnight. Bitcoin, being finite in nature, means the currency is able to avoid that problem completely.
4. It can’t be confiscated. In many countries, fiat currency can be frozen by the banks. Because bitcoin isn’t controlled by the central bank or the government, only the person in possession of their bitcoin wallet keys has control of the money, with no government intervention possible.
5. It will make you question what you already know. When was the last time you gave thought to where the value of money comes from, or who controls your money? The existence of money in its current form is something we often take for granted. However, cryptocurrency is quickly showing us that the government doesn’t have to control our funds, money doesn’t have to be stored in a bank, and that currency can be immune to hyperinflation and corruption.
Bitcoin was created as a way to help people reclaim power over their own economies. Today, bitcoin is not only giving people across the glove the ability to do just that, but it is a proven successful investment, one worthy of the title of the future of money.
Mirror Trading International MTI offers an opportunity to share on the gains made by Bitcoin and work towards achieving financial freedom.
* The author of this article is Bontle Moroka

vrijdag 5 juni 2020

Geld krijgt pas zijn werkelijke waarde als je er wat mee doet

Beste,
 
De huidige crisis heeft wel aangetoond dat gezondheid een groot goed is. Daarnaast hebben we gezien wat een enorme impact een dergelijke crisis heeft op de economie en het persoonlijk inkomen van mensen. Duidelijk is wel geworden dat velen die één inkomen hebben in grote problemen zijn gekomen. Daarom is het van groot belang om meerdere (passieve) inkomstenbronnen op te bouwen en te onderhouden.
Hoe bouw je nu een langdurige stabiele en gespreide portefeuille op?

De opbouw gaat bij iedereen uiteraard anders. Dit hangt sterk af van hoeveel geld je ter beschikking hebt. Zo zal iemand die 5.000€ (of meer) ter beschikking heeft anders starten dan iemand die net 100€ heeft. Daarom enkele voorbeelden hieronder:
 • Bij minder dan 750€ start je met 1,2 of 3 modellen.
 • Bij tussen de 750€ t/m 3.000€ raden we aan om in min. 5 modellen te starten
 • Bij meer dan 3.000€ start je in 5 t/m 10 modellen.
Bij sommige modellen kan je trouwens al met 5€, 10€ of 40€ starten. Dus voor iedereen zijn er mogelijkheden!

Maak niet de (beginners) fout om je hele investering in één model te zetten.
SPREID vanaf de start je risico!!!

Maar laten we eens uit gaan van 600€ - geld dat je over hebt en niet direct nodig hebt.
Ons advies zou zijn:
Bij 100€ is ons advies:
Bij hogere bedragen raad ik je aan in meerdere modellen gelijktijdig te starten.

Maak niet de (beginners) fout om alleen maar te herinvesteren.
Laat je ook uitbetalen!!!
 
Om een beginkapitaal op te bouwen kun je 10% (meer of minder naar eigen vermogen) apart zetten in b.v. een investeringspotje bij je bank. Dit is je werkkapitaal.
Als je je aan de hoofdregel om te spreiden houdt bouw je op den duur een gespreide, duurzame en gevarieerde portefeuille op.
Er zullen ook modellen afvallen door wetgeving, mismanagement of andere redenen. Houd hier rekening mee en zorg voor aanvulling door in nieuwe modellen te stappen. Door eerst je eigen investering (je werkkapitaal) eruit te halen kun je nieuwe modellen makkelijker opstarten.

Vergeet vooral niet te genieten van de reis met al zijn downs en up’s
 
De meeste modellen hebben een referral programma. Soms heel eenvoudig -  je ontvangt commissie over de inleg van een door jou aangebrachte nieuwe deelnemer. Andere modellen hebben een heel uitgebreid beloningssysteem waar een mooi extra inkomen uit voort kan komen. Maar bij alle modellen is dit GEEN verplichting. Wil je er wel gebruik van maken maar weet je niet hoe … vraag het ons.
 
Kort samengevat:
 1. Heb de discipline om dagelijks (wekelijks) de dingen te doen die gedaan moeten worden
 2. Zet elke maand een % van je inkomsten apart. Dit is je werkkapitaal
 3. Investeer in meerdere modellen. SPREIDEN
 4. Streef naar tussen de 5 en 10 modellen
 5. Haal je eigen eerste investering eruit
 6. Informeer je zelf goed
 7. Herinvesteer zo snel als mogelijk is
 8. Leer dagelijks
 9. Meld je aan op informatie kanalen: zoals YouTube, Telegram, Whatsapp groepen etc.
 10. Verdiep je in BTC’s
 
Belangrijke links:
Bitmymoney.com: Gebruiken wij voor de in- en uitbetalingen. Veel modellen werken alleen met BTC’s.  Het is een vrij eenvoudige Nederlandstalige site voor omzetten van Euro’s naar BTC,s.
Crypto.Com: Hier kan je een Visa DebitCard aanvragen waarmee je vervolgens met BTC’s kan betalen bij elke ondernemer die CreditCard betalingen accepteert. Bovendien kan je tot 5% terugontvangen op je  betalingen. Denk aan abonnementen zoals Netflix ect. Of een espressootje om de hoek.
Authy.com: Gebruiken wij voor de 2FA beveiliging. Werkt met een App die je kan installeren op je smartphone. Deze werkt op meerdere toestellen en kan je makkelijk overzetten op een nieuw toestel.
Lastpass.com: Is onze paswoord beveiliger. Gratis bij gebruik op 1 apparaat.
CashBack: Is een gratis kaart die geld teruggeeft op je on- en offline aankopen. Met meer dan 150.000 aangesloten winkel zit er altijd wel één bij je in de buurt.
Klein maar fijn: Er zijn meerdere bedrijven die gebruik maken van doorverwijs linken. Maak er gebruik van. Alle kleintjes tellen mee.  
Amargi.nu: Onze website waar informatie op staat en de meeste modellen waar wij actief in zijn. Maar kijk ook verder op de site.
 
 Tip: Er worden regelmatig GRATIS COIN’s aangeboden bij een introductie van een nieuwe coin. Maak hier gebruik van - het kost niks en je weet nooit wat die coin in de toekomst gaat doen.
 
Als afsluiting vind ik het wel leuk om echt mooie spreuken te plaatsen over het zetten van de eerste stap.

~ Succes zal nooit een grote stap in de toekomst zijn. Succes is altijd een kleine stap die je nu neemt. (J. Martensson)

~ Hij, die voortdurend aarzelt over het nemen van een stap, zal zijn hele leven op 1 been staan. (Chinese Spreuk)

~ Stap zo nu en dan uit je comfort-zone. Alleen dan kun je echt nieuwe dingen ervaren en groeien. (B. Tracy)


~ Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid… (Abraham Maslow)

~ Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten… (Martin Luther King)
   Heb je vragen stel ze, door ze te beantwoorden leren wij ook weer bij.
Succes met je mooie reis naar meer financiële ruimte.

Evelien & Dick

 
​Met vriendelijke groet en een fijne dag verder,
Dick Hamers & Evelien Brouwer
AMARGI.nu Voor het spreiden van je inkomsten.
DISCLAIMER: Alle financiële producten die worden aangeboden, houden een mate van risico in voor uw kapitaal. Start altijd met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft. Zorg ervoor dat u deze risico’s volledig begrijpt en win indien nodig onafhankelijk advies in. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven. Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze site zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch de systemen noch haar eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan.
Tip 1: Haal altijd eerst je investering eruit en ga daarna herinvesteren
Tip 2: Spreid je investering over minimaal 5 modellen.

maandag 27 april 2020

Mirror Trading International Update

Mirror Trading International  - Doet het erg goed en betaalt zeer snel uit
In dit bericht willen wij jullie meenemen in Mirror Trading Int.
Wij zijn daar enige tijd geleden mee gestart en het is tijd voor een update:
MTI doet het erg goed en betaalt zeer snel uit.
Zelfs in deze bizarre tijden maakt MTI een enorme groei door. 
Door deze snelle groei heeft MTI een nieuwe server geïnstalleerd om de website nog verder te verbeteren en te versnellen. 
Door aanpassingen aan het computer programma (bot) zijn de verdiensten gestegen tot 11% per maand.
MTI kent geen lock-in periode  - je kunt te alle tijd je geld er uit halen.
De uitbetalingen gaan vlot en zeker belangrijk zonder extra kosten. 
Onze sponsor vraag elke zondag een uitbetaling aan en deze wordt elke maandag uitbetaald.
Het aantal BTC's groeit dagelijks en door de stijging van de BTC prijs groeien ook de dollars!
Starten kan al vanaf 10$ maar wil je er enige vaart achter zetten dan is een min. investering van 200$ een betere start.
Door deze opportunity te delen is een snellere groei mogelijk wat overigens geen verplichting is.

Overall zijn wij er erg tevreden met MTI

Kijk op http://amargi.nu/mirror-trading-international/ voor meer informatie

Met vriendelijke groet en een fijne dag verder,
Dick Hamers & Evelien Brouwer

dinsdag 21 april 2020

Amargi.nu: MIND.CAPITALMIND.CAPITAL* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ...

Amargi.nu: MIND.CAPITAL
MIND.CAPITAL* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ...
: MIND.CAPITAL MIND.CAPITAL * HET EERSTE CRYPTO-FIAT ONLINE PLATFORM MET     HISTORISCHE RESULTATEN VAN 10% TOT 18%    NETTO PER MAAND *  ...

Mind.Capital.

MIND.CAPITAL
MIND.CAPITAL

* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ONLINE PLATFORM MET     HISTORISCHE RESULTATEN VAN 10% TOT 18%
   NETTO PER MAAND
mind.capital is een hightech investeringssysteem voor
   crypto-activa onder leiding van Gonzalo Garcia-Pelayo
* Hier werkt een internationaal team van experts in wiskunde,
   investeringen en technologie
* In dit platform – vanaf slechts $100 – kan iedereen
   deelnemen aan het verkregen rendement
* Bedrijfsregistratienummer: CIF B 88536065 Fysiek adres:
   Juan de Mariana, straat nr. 15 Talent Garden Building,
   Madrid, Spanje
* Hier kan iedere deelnemer – uiteraard op afspraak – de
   mensen ontmoeten die werkzaam zijn bij dit unieke bedrijf …
* Geïntegreerde blockchain garandeert dat het geld dat je in je
   account hebt, echt binnen het platform blijft en met slechts
   één klik verwijderd is van je portemonnee of wallet
* In de backoffice kun je de bewerkingen
   die mind.capital uitvoeren en de behaalde winsten in
   realtime visualiseren
* Een systeem met hoge winstgevendheid dat voor iedereen
   beschikbaar is
* Eindelijk een revolutionaire vorm van investeren in crypto-
   activa met behulp van experts
* Klik voor een korte presentatie van 6:21 min. HIER
​​* Aanmelden klik HIER.
En neem contact op als er vragen zijn via:

Whatsapp
 Facebook Messenger
 Contactformulier